Nieuwe voorzitter en bestuursleden voor Gemeentebelangen Oosterhout.

Afgelopen maandag hebben de leden van Gemeentebelangen Oosterhout tijdens de algemene ledenvergadering Guus Esseboom als nieuwe voorzitter van de groepering gekozen. Hij volgt daarmee Frans Gabriels op die conform de statuten afscheid nam van het bestuur.  Daarnaast zijn Jolanda van Trier en Hans van Gastel toegetreden tot het bestuur. Zij komen in de plaats van Andre Muller en Peter van den Hout die ook aftredend waren.

Samen met de zittende bestuursleden Miranda van Rijthoven en Maurice van Gils is het bestuur daarmee weer op volle sterkte. Guus Esseboom kijkt dan ook uit naar de komende periode: “Uiteraard gaat de dank eerst uit naar de vertrekkende bestuursleden. Zij laten een financieel gezonde groepering achter en hebben deze in een turbulente tijd van verkiezingen en corona prima op koers gehouden. Ik kijk er naar uit om met het deels nieuwe bestuur hun werk voort te zetten en waar nodig uit te breiden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn hier door de leden suggesties voor aangedragen die we als bestuur ter harte zullen nemen. “