Gemeentebelangen Oosterhout gaat formeren met GroenLinks, VVD en D66

Na de eerste informerende gesprekronde zijn Gemeentebelangen Oosterhout, GroenLinks, VVD en D66 bereid gevonden om met elkaar in een formatieronde tot een bestuursakkoord te komen. Bij succesvolle afronding van deze formatieronde zullen de partijen ook de wethouders kandidaten leveren voor het nieuw te vormen college.

Uit de informatieronde is gebleken dat de onderlinge verschillen tussen de partijen in de gemeenteraad van Oosterhout op veel onderwerpen niet groot zijn. Daarom is vanuit de informateur (Dhr. Piena) de suggestie gedaan om over deze onderwerpen geen bindende afspraken in een bestuursakkoord op te nemen. Een bestuursakkoord zou meer een opdracht aan het nieuw te vormen college moeten bevatten om op deze onderwerpen naar raadsbrede overeenstemming te zoeken.

Tegelijkertijd lijkt over enkele andere onderwerpen zoals woningbouw, uitvoering van de RES en mobiliteit raadsbrede overeenstemming op korte termijn niet mogelijk. Daarover zullen Gemeentebelangen Oosterhout, GroenLinks, VVD en D66 in de nu volgende formatieronde proberen gezamenlijk overeenstemming te bereiken in een bestuursakkoord.

De formatieronde zal begeleid worden door Annemieke van der Zijden en Patrick van der Velden Annemieke is als voormalig directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant al jaren betrokken bij de regio met een sterke focus op sociale innovatie en bestrijding van kansenongelijkheid. Patrick van der Velden is als oud-wethouder uit de gemeente Bergen op Zoom een ervaren bestuurder en inhoudelijk belast geweest met portefeuilles als Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.