Schriftelijke vragen betreffende het gebruik van Glyfosaat

Ons fractielid Walther Hoosemans heeft aan het college Artikel 39 vragen gesteld betreffende het gebruik van Glyfosaat.

Lees hier de vragen.

Lees hier de antwoorden.