RES

De klimaatdoelstellingen die het rijk bij de regio heeft neergelegd met de Regionale Energie Strategie (RES) zijn fors en vragen op verschillende vlakken een grote investering van ons als gemeente. Wij vinden dat de lasten hiervan niet bij onze inwoners weggelegd mogen worden. 

Technologische ontwikkelingen gaan snel en de oplossing van vandaag kan morgen al ingehaald zijn door nieuwe technieken. We hoeven als Oosterhout niet altijd vooraan te lopen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Maar tegelijkertijd zien wij ook kansen om onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. 

Zon

Een zonneweide in de Oranjepolder is al voorzien, maar we moeten particulieren en bedrijven blijven stimuleren om zonnepanelen op daken te plaatsen. Hier is nog onbenut potentieel. Daarom blijven we voorstander van de duurzaamheidslening. 

Wind

Plaatsing van windmolens in Oosterhout kan alleen als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit is dus inclusief toetsing van nog vast te stellen landelijke kaders(o.a. afstandsnorm), waarborgen voor gezondheid en het actief betrekken van bewoners bij de definitieve plannen. 

Warmte transitie 

De gemeente is in opdracht van het rijk haar visie op de warmtetransitie aan het bepalen. Daarbij is de opdracht om in 2050 van het gas af te zijn. Wij zijn voor een beheersbare en geleidelijke transitie. Hierbij mogen onze inwoners niet met de kosten opgezadeld worden. We hoeven als Oosterhout hier niet voorop te lopen en kijken vooral ook naar technologische ontwikkelingen die de komende periode nog beschikbaar komen.  

Klimaatadaptatie en biodiversiteit 

De noodzaak om onze leefomgeving aan te passen aan de veranderingen in het klimaat is duidelijk. De gemeente kan hier op verschillende manieren aan bijdragen. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de biodiversiteit en de mogelijkheid tot opvang van overtollig regenwater.

We blijven inwoners stimuleren om geveltuintjes aan te leggen en we kijken waar er in Oosterhout extra bomen kunnen worden aangeplant. We streven hierbij naar 500 nieuwe bomen in de komende 5 jaar. 

Bij nieuwe woningbouwplannen is klimaat adaptief bouwen het uitgangspunt. We denken hierbij onder meer aan groene daken en gevels.

Bij de herinrichting van het Slotjesveld (na verplaatsing van het gemeentehuis) kiezen we voor woningen in een parkachtige omgeving met ruimte voor groen en recreatie. Daarbij moet ruimte voor parkeren beschikbaar blijven, maar ook dat kan in het groen ingepast worden. 

We stimuleren agrariërs om akkerranden bloemrijk in te zaaien om ook in het buitengebied voldoende biodiversiteit aan te brengen. 

Doorlezen bij Welzijn en welvaart

Terug naar Stad & Kerkdorpen

Terug naar Standpunten