Bedrijventerreinen

De verschillende bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler van onze lokale economie en werkgelegenheid. Het is van belang deze ook toekomstbestendig te maken. Hierbij zijn samenwerking, verduurzaming en bereikbaarheid van groot belang. Samenwerking zien we door verdere versterking en ondersteuning van de verschillende BIZ (Bedrijven Investering Zone) die actief zijn op bedrijventerreinen. 

Bedrijventerreinen kunnen bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfsdaken en een groenere inrichting van de buitenterreinen een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen leveren. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet gekeken worden naar de circulariteit en duurzaamheid van de bouwplannen en de bedrijfsvoering. 

Bedrijventerreinen dienen per auto, fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn. 

MKB

Ter ondersteuning van het MKB moeten alle mogelijkheden om vanuit de gemeente lokaal aan te besteden benut worden. Ook in contracten met uitvoeringsorganisaties kan hier aandacht aan besteed worden. Voor het MKB moeten er daarnaast voldoende mogelijkheden zijn om zich ook in de nieuwe wijken te vestigen. 

Binnenstad

Er moet actief gestuurd worden op het bestrijden van leegstand. Dit kan door het terugbrengen van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. Het stimuleren van de mogelijkheid om winkels om te vormen naar woningen en een leegstandsverordening kunnen hieraan bijdragen. 

De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan verder vergroot worden door vergroening en meer ruimte te bieden aan terrassen en andere horeca. Ook het terugdringen van auto´s (bijvoorbeeld van koeriersbedrijven) in het straatbeeld van de binnenstad kan bijdragen aan de leefbaarheid in het centrum. 

Winkeliers moeten gestimuleerd worden om meer aandacht aan toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te besteden. Ook een goed bereikbaar en centraal gelegen openbaar toilet is een voorwaarde voor een inclusieve aantrekkelijke binnenstad. 

Vestigingsklimaat

Oosterhout heeft een mooie maat en schaal om op verschillende terreinen met elkaar samen te werken. Samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid kan een belangrijke bijdrage aan de economie en daarmee het vestigingsklimaat leveren. Extra aandacht moet er daarbij zijn voor de ondersteuning van startende ondernemers. Ook voorzieningen in andere domeinen zoals sport en cultuur maken Oosterhout aantrekkelijk als vestigingsplaats voor jonge gezinnen en daarmee het arbeidspotentieel voor bedrijven. 

Doorlezen bij Toerisme

Terug naar Stad & Kerkdorpen

Terug naar Standpunten