Mobiliteit

Mobiliteit is onderhevig aan veranderingen. De afgelopen jaren hebben we als gevolg van corona gezien dat er een verandering in woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden. Daarnaast zagen we een terugloop in het gebruik van het openbaar vervoer. Hoe een en ander zich naar de toekomst gaat ontwikkelingen is nog ongewis. 

Fietsverbindingen

De afstanden binnen onze gemeente zijn prima per fiets te overbruggen. Daarom moeten we inzetten op goede en veilige fietsverbindingen binnen Oosterhout en van en naar omliggende gemeenten. 

Bereikbaarheid 

Voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (jonge kinderen en de oudste senioren) moet er continue aandacht voor de veiligheid zijn. Hier horen veilige looproutes van en naar scholen en winkelcentra bij. Ook een juiste inrichting van 30-km-zones is hiervoor van belang. 

Voor kruispunt Trommelen geldt dat deze vooral minder verkeer dient te verwerken. Dit kunnen we bereiken door een doorsteek te maken tussen de Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg via het Lievenshove terrein. Een westelijke rondweg is hierdoor niet nodig. Daarbij horen wel maatregelen om de veiligheid van de Lage Molenpolderweg te verbeteren. Bijvoorbeeld door de aanleg van een voetgangerstunnel.

De spoorwegovergang in Dorst moet voorzien worden van een veilige oversteek aan beide zijden. 

Openbaar vervoer

Oosterhout moet blijven streven naar een treinstation. De mogelijkheden komen weer meer binnen bereik nu het rijk ook de verbinding Breda-Utrecht als belangrijk OV-verbinding in het vizier heeft. 

Door een nieuwe aanbesteding van het Openbaar vervoer in de provincie wordt het busvervoer in de regio op de schop genomen. Ook het vervoer van specifieke doelgroepen komt hiermee onder druk te staan. Als gemeente moeten we verantwoordelijkheid nemen om het openbaar vervoer in en naar onze gemeente goed in te regelen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden voor gratis gebruik van het openbaar vervoer binnen de gemeente voor senioren. 

De busverbindingen naar Vrachelen, de Contreie en de Vlindervallei moeten verbeterd worden. Dit geldt ook voor de verbindingen met de dorpen en de verschillende bedrijventerreinen. 

Doorlezen bij Economie

Terug naar Stad & Kerkdorpen

Terug naar Standpunten