Ten slotte

Gemeentebelangen Oosterhout staat midden in de samenleving. Oosterhout is een mooie gemeente waar we trots op zijn, maar waar we ook nog ruimte voor verbetering zien.

Onze leden kenmerken zich vooral door betrokkenheid bij hun omgeving. Als vrijwilliger bij een vereniging, als bestuurder of als actieve burger in hun wijk. Veel hebben een eigen bedrijf en zijn daarbij gewend om zaken aan en op te pakken. We zijn daarbij daadkrachtig en pragmatisch.

Pragmatisch omdat voortdurende veranderingen in de samenleving vragen om een flexibele stijl. Daadkrachtig omdat besturen ook vraagt om het nemen van besluiten.

Wij willen ruimte geven waar het kan, en regie pakken waar het moet. Daarbij betrekken we inwoners bij de besluitvorming en nemen we belanghebbenden mee in de afwegingen die we maken. Onze samenwerking is daarbij gebaseerd op onderling vertrouwen, respect en begrip voor elkaars standpunten.

Terug naar Standpunten