Voorwoord

Oosterhout is een mooie groene gemeente. Onze inwoners vormen de basis van onze samenleving. Met een rijk verenigingsleven laten onze inwoners zien er voor, maar zeker ook met elkaar te zijn.

De afgelopen jaren heeft de coronapandemie ons geleerd dat die sociale samenhang in Oosterhout sterk is. Prachtige initiatieven van en voor onze inwoners zijn in deze periode ontstaan en uitgevoerd. De rol van de gemeente was hierbij vaak beperkt. Bewoners wisten elkaar, al dan niet met behulp van Oosterhoutvoorelkaar.nl, prima te vinden.

Met de Corona Impact Analyse heeft de gemeente in kaart gebracht welke lessen er geleerd zijn in de afgelopen periode, maar vooral welke mogelijkheden tot versterking van onze gemeente we met elkaar nog kunnen benutten.

We zien in de analyse dat het gebruik van de openbare ruimte sterk is toegenomen en daarmee ook de eisen die daaraan worden gesteld. Parken worden meer gebruikt waardoor het onderhoud daar ook opgeschaald moest worden. Vraagstukken over verkeer en mobiliteit balanceren tussen meer thuiswerken als gevolg van aangescherpte maatregelen en meer autobezit omdat reizigers liever niet meer met het OV reizen.

Jongeren blijken vaak vergeten te worden bij beleidsvraagstukken en eenzaamheid is onder jong en oud een veelvoorkomend probleem. De druk op de gezondheidszorg is groot. Niet de beschikbare middelen, maar de beschikbaarheid van personeel gaat naar de toekomst toe de grootste uitdaging geven. We moeten dus zoeken naar oplossingen om de zorg voor onze inwoners op slimme en innovatieve wijze vorm te geven.

Ook meer samenwerking is een veel gehoorde wens. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, tussen woningbouwstichting en welzijnsorganisaties en ook tussen bewonersgroepen en professionals in het sociaal domein. Maar bij elk gesprek over die samenwerking komt ook de rol van de gemeente ter sprake. Meer verbindend en faciliterend.

Oosterhout is een gemeente waar iedereen welkom is en iedereen zichzelf mag zijn, met oog en respect voor de belangen van de ander. Een gemeente waar we door met elkaar en voor elkaar te werken nog meer resultaten kunnen behalen. De lokale overheid moet hierbij minder dicteren, maar meer verbinden, meer stimuleren en meer ondersteunen.

Oosterhout kan nog mooier worden om in te wonen, nog fijner om in te leven, en nog sterker om te leren en te werken als we dit met elkaar doen. Samen gaan we verder voor een nog mooier Oosterhout.

Doorlezen bij Inwoners

Terug naar Standpunten