Stad en kerkdorpen

De woningnood is hoog. De problematiek is complex en zal dan ook vanuit verschillende invalshoeken bezien moeten worden. 

Ook de bereikbaarheid van onze wijken, dorpen en voorzieningen staat onder druk. Een veranderend openbaar vervoersysteem vraagt actieve inmenging vanuit de lokale overheid. Daarnaast staat de wens om mobiliteit en bereikbaarheid vaak op gespannen voet met de leefbaarheid in de wijk. 

Naast woningbouw en mobiliteit is ook onze economie in het algemeen en onze binnenstad in het bijzonder een belangrijke pijler in het aantrekkelijk houden van onze gemeente als woon- en vestingsplaats.

De komende jaren zullen we bij alle keuzes op deze vlakken ook nadrukkelijk oog moeten houden voor de betrokken duurzaamheidsaspecten. Waarbij vooral naar kansen gezocht kan worden in het versterken van de economie en het verbeteren van de leefbaarheid. 

 

 

Doorlezen bij Wonen

Terug naar Standpunten