Inwoners

We zetten in op het versterken van de sociale basis. Oosterhout kent een rijk verenigingsleven. Sport en cultuur vormen daarmee het hart van onze samenleving. In een tijd waarin er vanuit de landelijke overheid steeds meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de individuele inwoner is het verbinden van die inwoners met elkaar steeds belangrijker.

Wij vinden dat een lokale overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor die verbinding. Dat doen we onder meer door het blijven ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers.

Naast het verenigingsleven zien we ook dat de openbare ruimte steeds meer gebruikt wordt als een plek voor ontmoeting. Bij de inrichting van die openbare ruimte moeten we hier dus meer rekening mee houden. 

 

Doorlezen bij Sport

Terug naar Standpunten