Walther Hoosemans

Hits: 3226
Walther Hoosemans

De afgelopen 15.5 jaar heb ik met veel genoegen deel mogen uitmaken van de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Oosterhout. De laatste 6 jaar als fractievoorzitter en tevens de laatste 8 jaar als vicevoorzitter van de Gemeenteraad van Oosterhout.

In de hoedanigheid van raadslid ben je in de gelegenheid het beleid mede te bepalen en daardoor een invulling te geven aan de leefbaarheid van de stad en kerkdorpen en tevens oog hebbende voor het welzijn van de inwoners van Oosterhout en de kerkdorpen.

Mijn energie is nog niet opgebrand en wil met volle inzet overgave de periode 2018 – 2022 als raadslid van de gemeente Oosterhout fungeren en zitting nemen in de fractie van Gemeentebelangen.

 

 

 

Portefeuilles:

  • Contactpersoon Dorst
  • Algemeen Bestuur + Bestuurlijke vernieuwing
  • Handhaving
  • Juridische Zaken
  • Kabinet
  • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
  • Verkeer en Mobiliteit
  • Stedelijke Ontwikkeling + Stadhuis