Even voorstellen André Muller

Hij is al weer een tijdje penningmeester in het bestuur van onze vereniging. Woonachtig in de bosrijke omgeving van Dorst, samen met zijn vrouw Anneke. We stellen graag in dit artikel André aan jullie voor.

Mijn naam is André Muller, ik ben in 1947 geboren op Scheveningen, getrouwd met Anneke. We hebben drie kinderen, twee zoons, één dochter en vier kleinkinderen.
Na bosbouw, boom- en bloementeelt gestudeerd te hebben ben ik in 1969 gaan werken bij Staatsbosbeheer in Den Haag.

Ik kreeg het dagelijks beheer over het Haagse Bos inclusief het bekende Malieveld, een groot hertenkamp en nog een aantal gebieden op de Zuid-Hollandse eilanden. In 1980 kwamen we in Dorst wonen en kreeg ik het beheer over de Boswachterij Dorst en een groot aantal natuurterreinen in de omgeving. Vanaf 2004 kreeg ik het beheer over de bossen bij Chaam en de natuurgebieden bij het beekdal "Her Merske" waar een groot landinrichtingsproject gaande was en ik daarbij adviseur was namens Staatsbosbeheer. Tevens was ik negen jaar lang hoofd - ingelanden bij Waterschap de Dongestroom. In 2012 ben ik van mijn pensioen gaan genieten.

Door mijn werk kwam ik regelmatig in contact met Jan Schoenmakers, wethouder namens de Groepering Gemeentebelangen Oosterhout. Door de goede samenwerking met hem be ik in 1995 (slapend) lid geworden van Gemeentebelangen. Totdat ik in 2018 wakker werd geschud door een dringend telefoontje "of ik in het bestuur van Gemeentebelangen wilde want het toenmalige bestguur kwam door de vele stemmen in de gemeenteraad te zitten, het is maar 4x per jaar vergaderen". Ja zoiets kan je niet weigeren. 

En zo werd ik penningmeester, houd ik de boekhouding bij en mag ik alle leden ieder jaar een brief sturen met het verzoek om de contributie over te maken.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer taken, zo komt het bestuur iedere maand bij elkaar, heeft het bestuur verantwoordelijkheden bij de voorbereiding van de verkiezingen, organiseren we de leden vergaderingen en hebben jaarliks vier gecombineerde vergaderingen met de fractie.

Al met al, leuk om te doen.