Zichtbaar betrokken in Oosterhout

Marian Witte
Marian Witte - Lijsttrekker

Oosterhouters actief in besturen en verenigingen zetten zich in.  

Onze leden kenmerken zich vooral door betrokkenheid bij hun omgeving. Als vrijwilliger bij een vereniging, als bestuurder of als actieve burger in hun wijk. Veel hebben een eigen bedrijf en zijn daarbij gewend om zaken aan en op te pakken. 

De geschiedenis van Gemeentebelangen Oosterhout gaat terug tot 1962, in dat jaar kwam Gemeentebelangen Oosterhout voor het eerst in de gemeenteraad. Vrijwel alle raadsleden sinds die tijd hadden of hebben hun voeten in de Oosterhoutse samenleving. Kennen de wijken en dorpen waar het in de Oosterhoutse politiek om zou moeten gaan.