Bijdrage Wethouder Marian Janse september 2015

Nieuws uit het college

We zijn al weer driekwart jaar op weg in 2015 en er is veel gebeurd. Van oudsher zijn Onderhoud openbare ruimte en Sport onderwerpen waar Gemeentebelangen zich druk om maakt.

Ik ben blij met het extra geld dat de gemeenteraad bij de perspectiefnota aangaf extra uit te willen geven aan het verbeteren van het onderhoud aan de openbare ruimte. Als dit bij de begrotingsbehandeling in november groen licht krijgt kunnen we een keer vaker de bermen maaien en grasvelden netter onderhouden. Ook is er dan extra geld voor het verbeteren van woonbuurten. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen in jaren '70 wijken.

Op sportgebied ben ik ontzettend trots dat ik zaterdag 29 augustus het vernieuwde recreatiepark de Warande mocht openen. Echt bijzonder dat Oosterhout een sober maar mooie en toekomstbestendige zwemvoorziening heeft gekregen.

Er blijft nog genoeg te doen op sportgebied. We hebben alle gemeentelijke sportparken onderzocht en vastgesteld dat er een inhaalslag nodig is voor het onderhoud. Ook hier heeft de raad aangegeven extra geld beschikbaar te willen stellen. Bij groen licht bij de begroting in november is er geld beschikbaar om kleedlokalen en velden op te knappen bij verschillende clubs.

Om in de toekomst het onderhoudsniveau van de gemeentelijke sportparken op peil te houden stellen we nieuw Sport accommodatiebeleid op. Hierover praat de raad in oktober opiniërend.

2015 is een roerig jaar. Er verandert zoveel in de zorg en ondersteuning voor mensen dat dat tot veel onduidelijkheid leidt. We helpen mensen zo goed mogelijk op weg met de sociale wijkteams en bieden ondersteuning via de activiteitencentra. Mensen én medewerkers moeten nog wennen en de financiën zijn ongewis. Wel zien we mooie nieuwe dingen ontstaan. Ondernemers die opstaan en lokale kleinschalige voorzieningen aanbieden die goed aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Dichtbij en zo gewoon mogelijk, dát vind ik belangrijk.

Genoeg voor nu, binnenkort meer over water, riolen en afval en hoe de raad besloot over de begroting 2016. Kortom heerlijk aan het werk in de mooiste baan van de wereld!

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen