Bijdrage Marian april 2017: Sociale media

selfie gb 

 

Sociale media niet meer weg te denken

Het begin

Herinnert u zich Hyves nog? Gemeentebelangen had er ook een pagina op. Voorzichtig startten we destijds met sociale media. Later kwam er Twitter bij en verschoof de aandacht van Hyves naar Facebook. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 hebben we destijds veel gebruik gemaakt van Facebook. We verbonden de online communicatie met het echte leven door onze 'treinwand'. Mensen lieten zich door ons fotograferen met onze treinwand en wij zetten die op onze pagina. Degene die deze foto vanaf onze facebookpagina een like gaf en deelde op de eigen pagina maakte kans op het winnen van een iPad. Uiteindelijk won degene die op de eigen foto de meest likes had gekregen.

Like en deel

Deze winactie maakte dat onze facebookpagina veel aandacht kreeg. We hebben daardoor de pagina goed in kunnen zetten voor de verkiezingscampagne. Reclame via facebook is vergeleken bij papieren advertenties erg goedkoop. Ook komende verkiezingen willen we volop gebruik gaan maken van Facebook.

Nieuwe media

Door de opkomst van Twitter zijn we die ook gaan gebruiken. Afgelopen tijd hebben we gezien dat steeds minder mensen Twitter gebruiken. We zetten daarom de meeste energie op onze facebook pagina. Jongeren zijn inmiddels vooral naar Instagram en Snapchat verschoven. Omdat we daar weinig kennis van hadden hebben we onze jongeren van het Gemeentebelangen Jongerenplatform om advies gevraagd. Voorzichtig zijn we dan ook gestart met een Instagram account.

Online - offline

Sociale media zijn belangrijk tegenwoordig. Toch zijn we ons er van bewust dat niet iedereen actief is op sociale media of liever berichten en nieuws op andere manieren zoekt. Daarom blijven we ook communiceren via kranten, ORTS enz.

Wat kunt u doen?

Bent u actief op een van onderstaande sociale media?
Dan helpt u ons geweldig door onze berichten te liken en delen. Als een bericht door 10 mensen gedeeld wordt, bereiken we zomaar 2.000 mensen die ons bericht voorbij zien komen.

Alvast bedankt namens de communicatiecommissie!

https://www.facebook.com/gboosterhout/

Twitter: GB_Oosterhout

Instagram: gemeentebelangen_oosterhout

Van oude en nieuwe dingen, terugblik op 2016

 

Bestand 14-12-16 10 20 52

Bijdrage van onze wethouder december 2016

Het was een bijzonder jaar dat echt voorbij gevlogen is.

Op 18 mei deed de hoogste rechter uitspraak over hulp in de huishouding.
Dit moet toch echt door gemeentes ingekocht en geregeld worden van deze rechter.
Een uitspraak die haaks staat op de uitspraak van de lagere rechtbank van Zuid West Nederland, maar wel een feit. We zijn ermee aan de slag gegaan en hebben vanaf 1 januari 2017 weer contracten met aanbieders en compenseren mensen voor de kosten die ze in de tussentijd hebben gemaakt. Weer een huzarenstukje voor onze mensen maar vooral ook heel vervelend voor onze inwoners die twee keer in korte tijd grote veranderingen doormaakten.

Een jaar waarin we keihard werkten aan nieuwe zaken om mensen te ondersteunen.
We hadden twee maanden een pop up store in de winkelstraat om mensen voor te lichten over brandpreventie thuis en hoe je langer thuis kunt wonen met hulpmiddelen.
We ontwikkelden zwemmen voor dementerenden op de Warande, dagbesteding voor iedereen die dat nodig heeft in activiteitencentrum de Slotjes waarbij ook bewegen en cultuur onderdeel van de dag kunnen zijn.

Onze GB man Theo van Gorp kondigde de overdracht van de Floralia tuin aan, wat initiatieven losmaakte en voor mij aanleiding was om een eerder gesprek met Theo weer op te pakken.
Samen met Surplus onderzoeken we of er dagbesteding mogelijk is voor ouderen in samenwerking met allerlei maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers.
Zo proberen we de erfenis die Theo en zijn club overdragen te bewaren.

We knapten weer een hoop straten op ook onder de grond, de riolen.
Het spannendst vond ik de omvorming van de Hildebrandlaan naar groene parkzone met wateropvang. Uiteindelijk is het er heel mooi geworden en is de omgeving er zoveel groener van geworden. Ook de Hoofseweg onderging rond het viaduct een transformatie waarmee de werkzaamheden daar ook gereed zijn.

Inmiddels hebben we zoveel plaatsen waar we schapen laten grazen dat Oosterhout onderhand een eigen stadskudde heeft. Mensen kijken niet meer op van een kudde voor de deur maar genieten er nog steeds van.

Sportief waren er ook weer mooie dingen zoals de opening van het kunstgrasveld bij Irene '58.
Iets waar Gemeentebelangen echt voor gestreden heeft. Maar er was ook de discussie over de veiligheid van de kunstgrasvelden. Gelukkig zijn in Oosterhout alle velden met ander materiaal ingestrooid dan gemalen autobanden, behalve bij Neerlandia. Onderzoek moet uitwijzen of we het veld eerder dan nu gepland in 2019 moeten vervangen.

Wat grote indruk heeft gemaakt is de verwoestende brand op de Contreie die de kantine, kleedlokalen en een deel van het hoofdveld van VV Oosterhout vernietigde.
Wat nog maar net 2 jaar oud was en met veel moeite was gerealiseerd, brandde die nacht begin oktober helemaal af. Zo'n 750 voetballers dakloos maar ook handbalvereniging OHC'01, de mountainbikevereniging, de droneclub, kinderopvang- en OIB activiteiten en nog veel meer wat daar plaatsvond. Verslagenheid en verdriet kreeg een plaats, maar ik ben onder de indruk van de veerkracht van de vrijwilligers van de voetbalvereniging, de hulp van andere verenigingen, sponsors en de medewerkers van de gemeente. Als snel maakte iedereen de omslag naar schouders eronder en aan de slag met de wederopbouw. Na ongeveer zes weken was de club al weer zover dat met tijdelijke voorzieningen gevoetbald kon worden.  Naar verwachting zal halverwege 2017 het herrezen sportpark de Contreie opnieuw kunnen worden geopend.

Tot slot was het ook voor mij persoonlijk een pittig jaar.

Ik kijk uit naar een nieuw jaar in 2017, alweer het laatste volle jaar voor de verkiezingen.
Tijd gaat ontzettend snel, mijn wens voor jullie is dan ook veel gezondheid en geluk en geniet van het leven!

Marian.

Bijdrage Wethouder Marian Janse december 2015

Marian 2

2015 een roerig jaar!

December zo vlak voor de Kerst is altijd een mooi moment om het afgelopen jaar te overdenken. 2015 was een pittig jaar. Vooral voor de mensen die te maken kregen met het verlies van werk of met de grote veranderingen in de zorg.

Per januari veranderde er veel en kregen gemeenten een groot deel van de zorgtaken over vanuit het Rijk en de Provincie. Naast de bestaande taken voor zorg en welzijn kwamen er nieuwe taken bij. Onder andere Begeleiding en Jeugdzorg. Voor de nieuwe taken kregen we wel veel minder geld dan er voorheen aan uitgegeven werd en erfden we een bureaucratische chaos. Afgelopen jaar hebben we hard nodig gehad om alle veranderingen door te voeren. De veranderingen in de hulp in de huishouding waren in onze gemeente ingrijpend voor de mensen.

Met de komst van de sociale wijkteams ben ik blij, zij hebben bergen werk verzet met hart en ziel. Zij zijn een belangrijke steunpilaar voor de Oosterhouters. Je kunt er met veel vragen terecht, ook over opvoeden en opgroeien.

Half september viel collega wethouder Jan Peters uit door een hartstilstand. Een ingrijpende gebeurtenis die uiteindelijk tot mijn spijt leidde tot zijn afscheid als wethouder. Een wijze keus naar mijn idee. Tot het aantreden van zijn opvolger neem ik het onderdeel Jeugdzorg en Onderwijs waar. In zeer interessante maar ook erg drukke periode dus.

2015 was ook het jaar waarin voor het eerst in jaren de raad weer unaniem instemde met de begroting (2016). In deze begroting een extra investering van een half miljoen euro voor het onderhoud van straten en groen in woonbuurten en gaf de gemeenteraad opdracht mee om met een voorstel te komen om voetbalvereniging Irene '58 Den Hout te voorzien van een kunstgrasveld. Een verzoek wat Gemeentebelangen al in het voorjaar in de gemeenteraad deed maar waarvoor de steun pas voldoende bleek in november.

En laten we ook de opening van het vernieuwde recreatiepark de Warande niet vergeten. Eind augustus was het zover. Al vele Oosterhouters en mensen uit de omgeving hebben de weg gevonden naar de mooie nieuwe zwembaden. Genoeg dus om op terug te kijken.

Via deze weg wens ik u allen een gelukkig en gezond 2016 toe, fijn feestdagen!

Marian Janse, wethouder Gemeentebelangen.

Marian over Hulp in de huishouding

Bijdrage van onze wethouder van juni 2016

 marian witte

Hulp in de huishouding; eindelijk duidelijkheid

Na veelbewogen periode is er een einde gekomen aan de onduidelijkheid in de nieuwe WMO wet over hulp in de huishouding. Moeten gemeenten dat nu wel of niet zelf inkopen en regelen voor hun inwoners.

Met ingang van 2015 heeft het Rijk de gemeenten flink gekort op het budget voor hulp in de huishouding. Die 40% bezuiniging maakte dat ook Oosterhout ander beleid moest gaan voeren.

De gemeenteraad koos er unaniem voor om het geld dat we nog wel krijgen in te zetten voor die mensen die niet in staat zijn om hulp te regelen en voor mensen die niet genoeg geld hebben om hulp in de huishouding te kunnen betalen. Die krijgen bijzondere bijstand. Alle andere mensen regelen het in Oosterhout zelf en betalen dat ook zelf. Gemeentebelangen heeft daarbij altijd benadrukt dat iemand die hulp nodig heeft niet in de kou mag komen te staan.

Na een gecoördineerde actie kregen we met 400 bezwaren te maken in Oosterhout. Een onderdeel van die bezwaren gaven aan de betreffende advocaat vond dat wij ons met onze regeling niet aan de nieuwe wet hielden. De rechtbank West-Brabant en Zeeland vond juist van wel en stelde de gemeente Oosterhout op alle punten in het gelijk.

Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken, in zaken van twee andere gemeenten geoordeeld dat hulp in de huishouding wel onder de WMO valt en de gemeente dit moeten regelen en uitvoeren.

Eindelijk duidelijkheid over een wet waarover verschillende rechtbanken in Nederland compleet tegenovergestelde oordelen uitspraken.

Ook Oosterhout moet haar beleid aanpassen. Wat dat betekent voor alle betrokkenen is nog niet duidelijk. Daar gaan we natuurlijk zo snel mogelijk over communiceren. Ook financieel weten we nog niet wat dat betekent. En dan niet voor hulp in de huishouding alleen, maar juist voor die dingen die we wilden ontwikkelen om mantelzorgers te ontlasten, langer thuiswonenden van de juiste dagopvang te voorzien, investeren in het aanpakken van eenzaamheid.

Kortom duidelijkheid over de wet, maar nog niet over wat dat voor Oosterhout betekent.

U hoort hier ongetwijfeld meer over de komende tijd!

Marian Witte, wethouder Gemeentebelangen

 

  

Bijdrage Wethouder Marian Janse oktober 2015

IMG 4556


Water, riool en afval heb ik nieuw in mijn takenpakket sinds de afgelopen verkiezingen.
Mooie onderwerpen om met mijn bestaande taak 'beheer openbare ruimte' te combineren. Interessant ook omdat er veel speelt in deze tijd.
Toekomstige buien worden heviger,de hevige bui van 28 juli vorig jaar was een mooie proef voor alle investeringen die we al gedaan hebben. Oosterhout hield droge voeten.

In 2016 maken we een nieuw water- en rioleringsplan waarbij we ook kijken wat burgers zelf kunnen doen.  De rioolheffing is voor Gemeentebelangen al een paar jaar een discussiepunt. We strijden ervoor om de hoogte van de kosten voor burgers en bedrijven te beperken.

De invoering van Diftar heeft destijds tot ophef geleid, maar nu mogen we er trots op zijn. Oosterhouters hebben er een sport van gemaakt om goed te scheiden. Dat kan nog meer nu ook de drankenkartons in de plastic afvalzak mogen.
We zitten op de een na laagste hoeveelheid kilo's restafval van heel West-Brabant.
Zundert is ons als landelijke gemeente nog voor, maar bijvoorbeeld  Geertruidenberg en Breda hebben tientallen kilo's meer restafval per inwoner.
We blijven zoeken naar het fijnslijpen van de service aan onze burgers.

Ik wens iedereen die vakantie heeft een fijne herfstvakantie!

Marian Janse

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen