DIFTAR OPTIMALISEREN, VASTRECHT OMLAAG

Gemeentebelangen is voor gescheiden afvalinzameling. Burgers die hier goed hun best in doen moeten worden beloond. De afspraak “de vervuiler betaalt” blijft in stand. We zijn niet voor nog meer kliko’s in de tuin.
Tijdens zomer en snoeimaanden moet de GFT bak vaker opgehaald worden. We onderzoeken of het vastrecht voor ouderen en alleenstaanden op het huidige niveau moet blijven.