Standpunten - Werkgelegenheid

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

De invloed van gemeenten op werkgelegenheid kan dan een druppel op de gloeiende plaat zijn, Gemeentebelangen wil geen druppel verspillen en werkt komende jaren aan het aanpakken van leegstand, kansen voor een station en werk voor Oosterhout(se jongeren).

Leegstand winkels en bedrijven aanpakken

Leegstand in het centrum leidt tot minder beleving en minder aantrekkingskracht voor zowel bezoekers als ondernemers. Leegstand leidt daarnaast ook vaak tot verloedering zowel in het centrum, wijkwinkelcentra als op bedrijventerreinen.  Eigenaren laten hun panden onverantwoord lang leeg staan maar lijken niet open te staan voor lagere huren. Daarbij zijn er door leegstand minder belastingopbrengsten uit de OZB die door de burgers vervolgens opgebracht moeten worden. Een leegstandverordening verplicht eigenaren leegstand te melden, in gesprek te gaan met de gemeente over (creatieve) invulling en na een bepaalde tijd mag de gemeente een huurder voorstellen.

Oosterhout moet gaan voor een treinstation

De gemeente moet blijven streven naar de komst van een treinstation in de toekomst. Samen met betrokken gemeenten moeten we lobbyen in den Haag om op termijn de spoorlijn Breda-Utrecht te realiseren met een station in Oosterhout. Daarnaast moet er in plannen fysiek rekening gehouden worden met de mogelijke komst van een spoorlijn met station. De komst van een treinstation maakt het gemakkelijker voor de jeugd om elders te studeren en voor werkenden wordt de bereikbaarheid van Oosterhout, en daarmee de arbeidsmarkt verder vergroot.

Werk voor Oosterhouters

Meer werkgelegenheid voor Oosterhouters heeft een duidelijk financieel voordeel voor de gemeente door een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Wat Gemeentebelangen betreft zijn de manier van aanbesteden (voor en door Oosterhouters), het vestigingsklimaat en de regelgeving belangrijke aandachtspunten. Oosterhout kent een gunstige ligging voor transport en logistiek, en daarnaast moeten we de mogelijkheden in de regionale economie goed benutten. Dit in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten. Jongeren moeten ons werk doen, in plaats van mensen buiten de gemeentegrenzen. Hiertoe kan de gemeente publieke en politieke druk uitoefenen op bedrijven. Bijvoorbeeld aandringen op handhaving op arbeidstijden, arbeidsinspectie en verordeningen. Door slim aanbesteden kan de gemeente bovendien zelf meer werk voor Oosterhouters creƫren.

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen