Standpunten - Leefomgeving

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

Investeren dicht bij mensen betekent ook investeren in hun woon- en werk omgeving. Daarom pakken we de volgende zaken op:

Onderhoud groen

Op het groenonderhoud is de laatste jaren bezuinigd. Gemeentebelangen wil graag dat er weer vaker gemaaid en vaker onkruid geborsteld wordt. Dat is een veelgehoorde wens van onze inwoners, het ziet er nu vooral in de zomer niet uit! We willen dit bekostigen door op andere onderdelen van het groenonderhoud de hulp van burgers in te roepen en waar mogelijk vrijwillige buurtbewoners of mensen met een uitkering in te zetten.

Uitdagender speelvoorzieningen in de wijken

Buitenspelen is goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Oosterhout heeft het buitenspeelbeleid bijna helemaal uitgevoerd. Toch geven ouders aan een veilige en uitdagende speelplek in de buurt te missen. Het Cruyfcourt en gelijksoortige speelplekken zijn een succes. Er moeten meer speelplekken komen die de kinderen van deze tijd uitdagen, de concurrentie met de spelcomputer aankunnen en uitlokken tot buitenspelen. Aansluitend bij de wensen van de wijken moet hiervoor een nieuw speelplekkenplan voor komen.

Schoner Oosterhout

Een schone buurt is een veiligere buurt. Niet alleen voor het veiligheidsgevoel van de inwoners, maar ook omdat aangetoond is dat er een verband zit tussen onderhoudsniveau en criminaliteit. Voor een beter onderhoudsniveau kan wat Gemeentebelangen betreft gekeken worden naar langdurig werklozen die ingezet kunnen worden om de wijken en parken in Oosterhout schoner en leefbaarder te maken. Hiervoor kijken we uit naar de nieuwe Participatiewet en de 'tegenprestatie'.

Veilige fietspaden buitengebieden

De fietspaden naar de dorpskernen dienen veiliger te worden. Maar ook schoolgaande kinderen verdienen een veilige route naar school, vandaar ook aanpassing van het fietspad naar Raamsdonksveer. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar maakt Oosterhout ook aantrekkelijker als gemeente om in te wonen EN te recreëren.

Woonwijken opknappen

De woonwijken kunnen her en der wel een opknapbeurt gebruiken. Hiermee wordt verpaupering tegen gegaan en wordt de leefomgeving verbeterd. Dit zal een positief effect hebben op de sociale cohesie in de wijken, en daarmee een vermindering van de vraag naar gemeentelijke sociale voorzieningen. Een betere sociale cohesie is van groot belang in een tijd waarin de  landelijke overheid zich door bezuinigingen verder terugtrekt uit de sociale sector.

Bedrijventerrein Weststad opknappen

De opknapbeurt voor de Vijf Eiken heeft een positief effect gehad. Ditzelfde willen we bij Weststad realiseren. Het is een van de oudere bedrijventerreinen met grote ondernemingen. De nieuwe Weststadweg is een goed begin, maar er is nog veel winst te halen. Het effect wat beoogd wordt is een bedrijventerrein wat aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven en dat leidt tot meer werkgelegenheid en minder leegstand.

Geen coffeeshop

Zolang softdrugs illegaal zijn heeft het wat Gemeentebelangen betreft geen pas om hier vanuit de overheid toch de voorzieningen voor toe te staan. Mocht softdrugs in de toekomst legaal worden dan voeren we de discussie op dat moment wel over haalbaarheid, nut, noodzaak en kosten. Tot dan houden we de deur voor overlast en criminaliteit dicht.

Oog voor identiteit kerkdorpen

De dorpskernen zijn een waardevolle toevoeging voor de gemeente. Deze doet er dan ook verstandig aan deze dorpskernen niet als wijk van Oosterhout te behandelen, maar oog te hebben voor de specifieke vraagstukken die er leven. Deze komen vaak voort uit de geografische ligging of de omvang van het dorp. De inwoners van de Dorst, Den Hout en Oosteind zijn prima om staat om zelf aan te geven wat er voor hun leefomgeving van belang is. Of dit nu gaat om verkeerssituaties, levensvatbaarheid van scholen of behoefte op het gebied van bijvoorbeeld woonzorgvoorzieningen. De gemeente moet hier welwillend tegenover staan en binnen de gestelde kaders met de inwoners op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen.

Behoud Kerkgebouwen

De kerken in Oosterhout en de kerkdorpen zijn zeer beeldbepalend. Ze geven identiteit, en een gevoel van rust en veiligheid. Wij willen dat de kerkgebouwen behouden blijven voor Oosterhout, als blijkt dat het bisdom dat niet meer kan. Daarbij kijken we serieus naar alternatieve invulling van de gebouwen. Er zijn in het land verschillende voorbeelden waarin kerken de functie van museum, restaurant, bibliotheek of grand café hebben gekregen. Op die manier kan het gebouw behouden blijven voor de omgeving.  De gemeente dient hiertoe de mogelijkheden niet op voorhand in te perken, maar open te staan voor alternatieve invulling.

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen