Standpunten - Lasten

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

Veel burgers en ondernemers hebben minder te besteden in deze economisch moeilijke tijden. De lokale overheid, de gemeente moet dat goed beseffen en de lokale lasten niet verhogen. Daarom:

Geen verhoging van de OZB

De OZB (lokale lasten, onroerend zaakbelasting) is een van de weinige knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien om de lasten voor de burgers te beperken. Die mogen dan ook niet stijgen. De landelijke bezuinigingen die onze burgers hard raken kunnen we op die manier verzachten. Om de verminderde inkomsten vanuit het Rijk te compenseren moeten we kritisch kijken naar het ambitieniveau op voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn het investeringsplan voor de rioleringen (VPRG) en Cultuur.

Een huis is om te wonen, niet om op te eten

De gemeente heeft een preventieproject met de wooncorporatie Thuisvester om schulden-problematiek en huisuitzettingen te voorkomen. Dit project bereikt 7.000 huishoudens. Ruim 14.000 huishoudens hebben echter een koopwoning.  In deze tijd hebben niet alleen huurders maar ook huiseigenaren het moeilijk. Mensen met een hypotheek die in de bijstand komen moeten gewezen worden op de mogelijkheden die de bijstand biedt om wat lucht te krijgen. De gemeente moet hierover actief communiceren, ook met de Oosterhoutse financiĆ«le advieswereld. Ook moet de gemeente bij de hypotheekbedrijven/banken aandringen op preventie van hun zijde.

Herziening parkeertarieven

De binnenstad heeft een regionale functie en moet die behouden. Hiertoe is het belangrijk dat het centrum een aantrekkelijk karakter houdt, ook in concurrentie met omliggende steden. Gratis parkeren op zondag en herziening van de tarieven door de week zijn daarbij belangrijke middelen. Daarnaast zorgt een florerende binnenstad voor meer werkgelegenheid wat ook een financieel voordeel oplevert. Een deel van de misgelopen parkeergelden wordt gecompenseerd door een verlaging van de handhavingkosten en de kosten van de fietsenstalling.

Diftar optimaliseren, vastrecht omlaag

Gemeentebelangen is voor gescheiden afvalinzameling. Wij houden de resultaten van Diftar scherp in de gaten en bepalen op welke wijze dit aangepast zou moeten worden op basis van de uitkomsten van de evaluatie die ons door het college is toegezegd. We kunnen dan beter aansluiten bij de wensen van de burgers. We zijn daarbij tegen het verhogen van het vastrecht. Oosterhouters worden gestraft voor hun goede scheidingsgedrag. Het systeem moet goedkoper georganiseerd worden dan hoeven de tarieven niet omhoog.

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen