Fractie

De fractie van Gemeentebelangen Oosterhout bestaat uit 6 personen.

De fractie vergadert wekelijks op woensdagavond. 
De bijdragen van de fractieleden aan de raadsvergaderingen zijn te vinden op de website van de Gemeente Oosterhout.

De fractie behandelt in een raadsperiode een heel scala aan onderwerpen. 
Een korte opsomming is hier te vinden.