Lasten

Veel burgers en ondernemers hebben weinig te besteden in deze economisch moeilijke tijden. De lokale overheid, de gemeente moet dat goed beseffen en de lokale lasten niet verhogen.


 

De OZB (Onroerende Zaak Belasting) is een van de weinige knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien om de lasten voor de burgers te beperken.
Die mogen dan ook niet stijgen.

De landelijke bezuinigingen die onze burgers hard raken zoals de verhoging van het lage BTW tarief kunnen we op die manier verzachten. 

De binnenstad heeft een regionale functie en moet die behouden. Hiertoe is het belangrijk dat het centrum een aantrekkelijk karakter houdt, ook in concurrentie met omliggende steden.
Gratis parkeren op zondag en herziening van de tarieven door de week zijn daarbij belangrijke middelen.
Daarnaast zorgt een florerende binnenstad voor meer werkgelegenheid wat ook een financieel voordeel oplevert. Een deel van de misgelopen parkeergelden wordt gecompenseerd door een verlaging van de handhavingkosten en de kosten van de fietsenstalling.

Gemeentebelangen is voor gescheiden afvalinzameling. Burgers die hier goed hun best in doen moeten worden beloond. De afspraak “de vervuiler betaalt” blijft in stand. We zijn niet voor nog meer kliko’s in de tuin.
Tijdens zomer en snoeimaanden moet de GFT bak vaker opgehaald worden. We onderzoeken of het vastrecht voor ouderen en alleenstaanden op het huidige niveau moet blijven. 

Naast een positief effect op het vestigingsklimaat bespaart verminderde regelgeving de gemeente, ondernemers en burgers veel tijd en geld.

Ondernemers moeten zo min mogelijk worden belast met allerlei administratieve plichten vanuit de gemeente.
Controles dienen zoveel mogelijk gecoördineerd te worden om de overlast voor ondernemers te beperken.
Daarnaast moet er een goed functionerend ondernemersloket komen.