Maatschappij

Onze samenleving heeft de afgelopen jaren allerlei veranderingen op zich af zien komen. Aanslagen, dreigende taal door wereldleiders, het vluchtelingenvraagstuk, grotere verschillen tussen bevolkingsgroepen en bijvoorbeeld de transities in de zorg hebben bij veel burgers voor onzekerheid gezorgd.

Als lokale partij zetten we in op die zaken waar we zelf invloed op hebben. Daarom maken we ons ook de komende jaren sterk voor een aantal belangrijke punten die bijdragen aan de ondersteuning van mensen en die het nemen van eigen initiatief belonen. We kijken daarbij wat burgers zelf kunnen. De gemeente moet hierbij vervolgens de juiste ondersteuning bieden.

We vinden het belangrijk dat onze burgers een actieve bijdrage kunnen leveren aan onze stad. Maatregelen moeten bijdragen aan een gezonde en gelukkige samenleving waarbij de nadruk niet alleen op lichamelijk gezondheid hoeft te liggen. Ook het welbevinden van onze burgers krijgt de aandacht. Erbij horen en er toe doen, zingeving en betrokkenheid met aandacht voor een gezonde leefstijl.