Werkgelegenheid

De invloed van gemeenten op werkgelegenheid kan dan een druppel op de gloeiende plaat zijn, Gemeentebelangen wil geen druppel verspillen en werkt komende jaren aan het aanpakken van leegstand, kansen voor een station en werk voor Oosterhoutse jongeren EN ouderen.