Nieuw bestuur Gemeentebelangen

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben de leden van Gemeentebelangen Oosterhout 4 nieuwe leden in het bestuur van de groepering gekozen. Tijdens dezelfde vergadering is afscheid genomen van 3 zittende bestuursleden. Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte om de groepering de komende jaren weer op adequate wijze aan te sturen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart zijn 3 bestuursleden (Jules, Ko en Bianca) toegetreden tot de fractie. Hiermee kunnen zij volgens de statuten van de groepering geen lid meer zijn van het bestuur.

Gelukkig heeft de groepering naast een grote fractie met 10 gemeenteraadsleden ook een goed gevulde steunfractie waar men een beroep op kan doen. Frans Gabriels is dan ook bereid gevonden om de rol van voorzitter op zich te nemen. Peter van den Hout is de nieuwe secretaris van de vereniging. (Peter was al bestuurslid, maar neemt nu de rol van Bianca als secretaris over) Naast Frans zijn Ad Jespers, Frans van Gool en André Muller Sr. toegetreden tot het bestuur. Maurice van Gils blijft aan als bestuurslid waarmee het bestuur nu 6 leden telt.

Namens de leden, fractie en steunfractie wensen wij het nieuwe bestuur veel succes toe bij hun belangrijke taak.