Coalitiepartijen presenteren bestuursakkoord

De afgelopen weken is er door de 3 coalitiepartijen onderhandeld om tot een bestuursakkoord te komen.

Met de partijprogramma's, de agenda voor Oosterhout (met daarin de inbreng van alle raadsfracties), ingezonden brieven en de toekomstvisie voor Oosterhout als input hebben de onderhandelaars de belangrijkste thema's in het akkoord opgenomen.

Het akkoord heeft als titel "Samen op weg naar 2030" Een titel die met 2030 enerzijds verwijst naar het belang van investeringen nu, om een mooie, duurzame toekomst voor Oosterhout in 2030 te realiseren, anderzijds "Samen" om aan te geven dat een hoop opgaven samen met de inwoners, het maatschappelijk veld en de gemeenteraad opgepakt zullen worden.

Namens Gemeentebelangen hebben Marian Witte, Walther Hoosemans en Clemens Piena deelgenomen aan de onderhandelingen.

Dinsdagavond is in het bijzijn van alle betrokkenen en de pers het bestuursakkoord ondertekend door de fractievoorzitters van het CDA, de VVD en Gemeentebelangen.

Volgende week woensdag, 16 mei, zal het akkoord in de raad besproken worden. Op die dag zullen ook de kandidaat wethouders, Marian Witte en Clemens Piena, beedigd worden.

Voor Gemeentebelangen zullen Ko Koenen en Djenny Kastelijns in hun plaats worden geinstalleerd als raadslid.