Nieuw bestuur Gemeentebelangen

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben de leden van Gemeentebelangen Oosterhout 4 nieuwe leden in het bestuur van de groepering gekozen. Tijdens dezelfde vergadering is afscheid genomen van 3 zittende bestuursleden. Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte om de groepering de komende jaren weer op adequate wijze aan te sturen.

Lees verder