05. Clemens Piena

Hits: 1967

Na mijn eerste periode als raadslid ben ik nog meer overtuigd geraakt van de unieke positie die een raadslid heeft om iets voor Oosterhout en haar inwoners te kunnen betekenen. Ik zoek daarbij graag naar mogelijke samenwerking om mensen, verenigingen of instanties elkaar te laten versterken.

Als actief verenigingslid, lid van de ouderraad van OBS Rubenshof en lid van de clientenraad van MEE Plus ontvang ik veel input om te vertalen naar beleid voor de gemeente Oosterhout.
Als vader van 3 kinderen doe ik mijn best om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau, in de stad waar zij mogen opgroeien, nog wat beter te maken.