Nieuw steunfractielid stelt zich voor

Bianca

In gesprek met Bianca Buinsters


Sinds kort heeft Bianca Buinsters ons team versterkt en is toegetreden tot de steunfractie van Gemeentebelangen. 
Graag stellen wij Bianca aan u voor.

-Wie is Bianca Buinsters?

Bianca Buinsters is een spontane goedlachse 39 jarige vrouw, echtgenote van Patrick en moeder van twee fantastische jonge dochters: Amber van 12 en Myrthe van 8.
Woont sinds 2000 in Oosterhout in de wijk Oosterheide.
Van beroep ben ik administrateur en werk 24 uur bij Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs.

-Waar kennen we Bianca vooral van?

In de wijk Oosterheide staat een geweldige school, KC de Ontdekking.
Hier ben ik penningmeester van de Ouderraad en vind het heerlijk om met de kinderen van alles te ontdekken.
Daarnaast coördineer ik de vrijwilligers en regel de verhuur van verschillende ruimtes.
Ook organiseer ik de Nieuwjaarsdisco voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar en de buitenspeeldagen en burendagen.
Kortom heerlijk met de mensen uit de wijk bezig te zijn met alles en nog wat.

-Wat zijn jouw hobby's?

Mijn gezin staat voorop en dan natuurlijk mijn vrijwilligerswerk bij de Ontdekking.

-Waarom heeft politiek jouw belangstelling?

Wil graag wat doen voor de medemens in de gemeente Oosterhout.

-Waarom kies je voor Gemeentebelangen?

Ben gevraagd door onze Wethouder Marian Janse.
Voelde me hierdoor wel heel vereerd, want wat een topvrouw is zij.
Binnen de (steun)fractie van Gemeentebelangen was er nog geen vertegenwoordiger uit de wijk Oosterheide en aangezien deze wijk behoorlijk groot is, is dit toch wel een belangrijke taak.

-Heb je ervaring in de politiek?

Heb nog geen ervaring in de politiek, maar ben leergierig dus wil graag kennis gaan maken met de politiek

-Hoe word je wegwijs in het politieke wereldje?

Heb via de gemeente de cursus Politiek Lokaal gevolgd en heb hier veel van  geleerd.
Nu vooral veel lezen over de politiek en aan ervaren mensen vragen hoe het werkt.

-Wat wil je bereiken in de politiek en dan speciaal bij Gemeentebelangen?

Wil er graag voor zorgen dat iedereen zich een gewaardeerde Oosterhouter voelt, dat er naar je geluisterd word jong of oud en dat je zo goed mogelijk wordt geholpen met de vragen die gesteld worden. We staan allemaal voor een geweldige gemeente.

-Wat vind jij interessant aan gemeentepolitiek, wat vind jij een interessant dossier?

Jeugd en onderwijs: de jeugd is natuurlijk onze toekomst.
Het is heel belangrijk dat wij met de jeugdige bewoners in gesprek blijven.
Zou ervoor willen zorgen dat je hier in Oosterhout goed kunt wonen, dat alles up-to-date blijft, dat het niet verpaupert en dat er veel leuke dingen worden georganiseerd voor en door de jeugd.
"samenbouwenaaneengoedefijneveiligetoekomst"
Zorg voor ouderen: onze opa's en oma's hebben alles opgebouwd waar wij nu in leven.
Ze hebben hier hard voor gewerkt, het is nu tijd dat wij voor deze mensen gaan zorgen.
We moeten ervoor zorgen dat zij een fijne oude dag hebben en dat het voor hen aan niets mag ontbreken.

Ook kunst en cultuur is interessant: gewoon omdat ik het belangrijk vind dat iedereen hiermee kennis kan maken.

-Wat moet er veranderen in Oosterhout?

Denk niet dat we veel hoeven te veranderen.
We moeten vooral goed naar elkaar blijven luisteren en voor iedereen openstaan en bereikbaar blijven.

-Wat is volgens jou het mooie aan Oosterhout?

Spreek dan over de wijk Oosterheide en vind dan vooral het mooiste hoe alle culturen hier in de wijk met elkaar samen verschillende dingen organiseren.
Dat is mijns inziens echt een rijkdom.

Bianca Buinsters

 

In gesprek met Walther Hoosemans Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Walther Hoosemans


-Wie is Walther Hoosemans?

Walther Hoosemans is geboren op 18 mei 1947 in Alphen en Riel, waar ik tot mijn 8e levensjaar woonachtig ben geweest, daarna is ons gezin verhuist naar Dorst. Ik woon nog altijd op het zelfde adres, onze ouderlijke woning in Dorst.
Na het lager onderwijs in Dorst ben ik naar het voortgezet onderwijs gegaan in Oosterhout.  Daarna heb ik een opleiding doorlopen aan het Opleiding Instituut van de Koninklijke Marechaussee, tot mijn 57,5e leeftijd ben ik werkzaam geweest bij de politie en afgezwaaid als politieofficier.

-Is Walther een echte Oosterhouter?

Ik voel me een echte Oosterhouter, alhoewel ik niet in de gemeente ben geboren.  Ik heb in Oosterhout het voortgezet onderwijs gevolgd, carnaval gevierd en me regelmatig gemengd  in het uitgaansleven.

-Waar kennen we Walther vooral van?

Ik ben trots leiding te mogen geven aan meerdere evenementen in Dorst: de Buurtbus, de Midzomer Nachtfeesten, Stichting Kermis Dorst, de KNVB enz. Ook zet ik me graag in voor  heel Oosterhout door actief deel uit te maken van de Oosterhoutse Gemeenteraad.

-Je hebt een waslijst aan functies, heb je nog tijd voor het gezin en hobby's?

Ik heb voldoende tijd voor mijn gezin en hobby's. Ik kan de werkzaamheden en het vrijwilligerswerk goed combineren met de activiteiten voor de gemeenteraad.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek?

Ja, dat is een goeie vraag, betrokken bij al hetgeen zich voordoet in een gemeente. Door actief te zijn in de politiek wordt je (vroegtijdig) betrokken bij ontwikkelingen in je directe en ook minder directe woonomgeving. Het geeft mij nog steeds het gevoel dat je gehoord wordt en er wat mee wordt gedaan.

-Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht gekomen?

Ik ben via Herman Slot bij Gemeentebelangen terecht gekomen. Gemeentebelangen dreigde haar plaats in de raad voor het kerkdorp Dorst te verliezen. Herman Slot wist mij te overtuigen van het belang om een vertegenwoordiger uit Dorst in de raad te hebben.
Bij de eerste verkiezingen stond ik 13e op de lijst en kwam met voorkeurstemmen in de raad, de 2e verkiezingen 8e op de lijst en wederom met voorkeurstemmen gekozen, de 3e verkiezingen 3e op de lijst en voldoende voorkeurstemmen.
Bij de 4e verkiezingen stond ik 2e op de lijst en had de meeste voorkeurstemmen,
namelijk 534. Daar ben ik best trots op.

-Wat zijn de taken van de fractievoorzitter?

Heel divers: de fractievergaderingen leiden, bijwonen van het coalitieoverleg, voorzitten van het overleg met de fractievoorzitters en in  mijn geval ook nog vicevoorzitter van de raad. Het belangrijkste is om samen met de (steun) fractieleden te komen tot goede overwegingen en bijdragen tijdens de raadsvergaderingen en vervolgens te komen tot een goed besluit.

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Ik wil bereiken dat Gemeentebelangen de grootste fractie blijft en mijn streven is om bij de volgende verkiezingen te groeien van 6 naar 8 zetels. Daar wordt nu hard aan gewerkt door bestuursverantwoordelijkheid te nemen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Oosterhout.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuille bij Gemeentebelangen?

Ruimtelijke Ordening en Verkeer zijn  mijn passie, echter financiën en regionale samenwerking hebben ook mijn belangstelling.

-Hoe is de samenwerking in de huidige coalitie?

De samenwerking binnen de huidige coalitie is goed. Er wordt constructief met elkaar samengewerkt en er is overleg met elkaar als dat nodig is.

-Hoe is het contact met het college?

De contacten met het college zijn goed. In mijn positie is dat erg belangrijk.

-Heb je buiten de huidige functies nog meer ambities in de politiek?

Mijn leeftijd gaat me parten spelen, anders had ik nog wel een periode wethouder voor Gemeentebelangen willen zijn.

-Wat wil je nog realiseren in Dorst?

Een veilig fietspad naar Dorst.
Dit staat in de begroting voor 2016, dus mogelijk gaat het er na 25 jaar toch van komen.
Verder het dorp Dorst leefbaar houden met goede voorzieningen, (winkels, sportaccommodaties, basisschool, huisarts, openbaar vervoer etc.), een goed verenigingsklimaat, goed lokaal sociaal beleid (bevorderen van de saamhorigheid en sociaal/maatschappelijke betrokkenheid)

-Wat zijn de verbeterpunten voor Oosterhout volgens jou?

Blijven investeren in de leefbaarheid, voorzieningen, openbare ruimte, economie (winkels en bedrijven) voor de gehele gemeente Oosterhout. Ook in tijden dat het wat minder gaat, je niet laten afschrikken door doemdenkers, doch blijven investeren in je gemeente.

Wat is het mooie aan Oosterhout?

Het dorpse karakter met zijn stadse allures in alle vormen: kerkdorpen, buitengebied, bedrijventerreinen, kernwinkelgebied met zijn aanloopstraten en woonwijken aan alle zijden
van het stadshart.

Walther Hoosemans

In gesprek met Jules de Nijs - Voorzitter Gemeentebelangen

 

Jules 13

  

-Wie is Jules de Nijs?

Een geboren en getogen Oosterhouter, telg uit een horecafamilie en al bijna 40 jaar getrouwd met Antoinette.

-Waar kennen we Jules vooral van?

Ik ben 34 jaar werkzaam geweest bij foto Verschuren en bekleed bestuursfuncties binnen Oosterhout Hartveilig en het Niba Cursuscentrum. Ook heb ik mij ingezet voor de werkeloze 50 plussers via Netwerk 55 plus, en ongetwijfeld kennen veel mensen mij vanuit de biljartsport.

-Wat zijn jouw hobby's?

Ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik van mijn hobby fotografie mijn beroep kon maken. Verder kook, lees, biljart, golf en fiets ik graag.

-Waarom in de Oosterhoutse politiek?

Mij heeft altijd de politiek geïnteresseerd maar vanwege mijn drukke werkzaamheden ben ik nooit actief geweest. Ik heb nu wat meer tijd om mijn steentje bij te dragen aan de Oosterhoutse politiek en met welke groepering kun je dat beter doen dan met Gemeentebelangen.

 -Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht gekomen?

Is eigenlijk een logische stap.  De eerste GB-ballonnen heb ik in 1962 nog mee opgeblazen in de zaak van mijn ouders.

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen, wat zijn jouw persoonlijke ambities?

Dat Gemeentebelangen de grootste partij blijft. Een groepering die echt in de Oosterhoutse samenleving staat. Buiten mijn voorzitterschap zit ik ook in de steunfractie. Van steun naar fractielid lijkt een logische stap. De verkiezingen lijken nog ver weg maar het is zo 2018.

-Wat schort er nog aan in Oosterhout, wat zijn de verbeterpunten volgens jou?

Zoals in elke gemeente zijn er nog veel verbeterpunten. Er moet hard gewerkt worden aan de binnenstad. De detailhandel staat onder een enorme druk en er zijn teveel m² winkeloppervlak. Dit los je niet op met een stukje groen aan de gevel. Met de voorspelling dat er de komende jaren wel 30% winkels verdwijnen moet je wel serieus gaan denken aan een complete nieuwe inrichting van de stad.

-Wat is het mooie aan Oosterhout?

Wat is er niet mooi aan Oosterhout? .... Ik heb er nooit voor gekozen een Oosterhouter te worden.
Ik heb gewoon heel veel geluk gehad.

Jules de Nijs

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen