In gesprek met Walther Hoosemans Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Walther Hoosemans


-Wie is Walther Hoosemans?

Walther Hoosemans is geboren op 18 mei 1947 in Alphen en Riel, waar ik tot mijn 8e levensjaar woonachtig ben geweest, daarna is ons gezin verhuist naar Dorst. Ik woon nog altijd op het zelfde adres, onze ouderlijke woning in Dorst.
Na het lager onderwijs in Dorst ben ik naar het voortgezet onderwijs gegaan in Oosterhout.  Daarna heb ik een opleiding doorlopen aan het Opleiding Instituut van de Koninklijke Marechaussee, tot mijn 57,5e leeftijd ben ik werkzaam geweest bij de politie en afgezwaaid als politieofficier.

-Is Walther een echte Oosterhouter?

Ik voel me een echte Oosterhouter, alhoewel ik niet in de gemeente ben geboren.  Ik heb in Oosterhout het voortgezet onderwijs gevolgd, carnaval gevierd en me regelmatig gemengd  in het uitgaansleven.

-Waar kennen we Walther vooral van?

Ik ben trots leiding te mogen geven aan meerdere evenementen in Dorst: de Buurtbus, de Midzomer Nachtfeesten, Stichting Kermis Dorst, de KNVB enz. Ook zet ik me graag in voor  heel Oosterhout door actief deel uit te maken van de Oosterhoutse Gemeenteraad.

-Je hebt een waslijst aan functies, heb je nog tijd voor het gezin en hobby's?

Ik heb voldoende tijd voor mijn gezin en hobby's. Ik kan de werkzaamheden en het vrijwilligerswerk goed combineren met de activiteiten voor de gemeenteraad.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek?

Ja, dat is een goeie vraag, betrokken bij al hetgeen zich voordoet in een gemeente. Door actief te zijn in de politiek wordt je (vroegtijdig) betrokken bij ontwikkelingen in je directe en ook minder directe woonomgeving. Het geeft mij nog steeds het gevoel dat je gehoord wordt en er wat mee wordt gedaan.

-Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht gekomen?

Ik ben via Herman Slot bij Gemeentebelangen terecht gekomen. Gemeentebelangen dreigde haar plaats in de raad voor het kerkdorp Dorst te verliezen. Herman Slot wist mij te overtuigen van het belang om een vertegenwoordiger uit Dorst in de raad te hebben.
Bij de eerste verkiezingen stond ik 13e op de lijst en kwam met voorkeurstemmen in de raad, de 2e verkiezingen 8e op de lijst en wederom met voorkeurstemmen gekozen, de 3e verkiezingen 3e op de lijst en voldoende voorkeurstemmen.
Bij de 4e verkiezingen stond ik 2e op de lijst en had de meeste voorkeurstemmen,
namelijk 534. Daar ben ik best trots op.

-Wat zijn de taken van de fractievoorzitter?

Heel divers: de fractievergaderingen leiden, bijwonen van het coalitieoverleg, voorzitten van het overleg met de fractievoorzitters en in  mijn geval ook nog vicevoorzitter van de raad. Het belangrijkste is om samen met de (steun) fractieleden te komen tot goede overwegingen en bijdragen tijdens de raadsvergaderingen en vervolgens te komen tot een goed besluit.

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Ik wil bereiken dat Gemeentebelangen de grootste fractie blijft en mijn streven is om bij de volgende verkiezingen te groeien van 6 naar 8 zetels. Daar wordt nu hard aan gewerkt door bestuursverantwoordelijkheid te nemen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Oosterhout.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuille bij Gemeentebelangen?

Ruimtelijke Ordening en Verkeer zijn  mijn passie, echter financiĆ«n en regionale samenwerking hebben ook mijn belangstelling.

-Hoe is de samenwerking in de huidige coalitie?

De samenwerking binnen de huidige coalitie is goed. Er wordt constructief met elkaar samengewerkt en er is overleg met elkaar als dat nodig is.

-Hoe is het contact met het college?

De contacten met het college zijn goed. In mijn positie is dat erg belangrijk.

-Heb je buiten de huidige functies nog meer ambities in de politiek?

Mijn leeftijd gaat me parten spelen, anders had ik nog wel een periode wethouder voor Gemeentebelangen willen zijn.

-Wat wil je nog realiseren in Dorst?

Een veilig fietspad naar Dorst.
Dit staat in de begroting voor 2016, dus mogelijk gaat het er na 25 jaar toch van komen.
Verder het dorp Dorst leefbaar houden met goede voorzieningen, (winkels, sportaccommodaties, basisschool, huisarts, openbaar vervoer etc.), een goed verenigingsklimaat, goed lokaal sociaal beleid (bevorderen van de saamhorigheid en sociaal/maatschappelijke betrokkenheid)

-Wat zijn de verbeterpunten voor Oosterhout volgens jou?

Blijven investeren in de leefbaarheid, voorzieningen, openbare ruimte, economie (winkels en bedrijven) voor de gehele gemeente Oosterhout. Ook in tijden dat het wat minder gaat, je niet laten afschrikken door doemdenkers, doch blijven investeren in je gemeente.

Wat is het mooie aan Oosterhout?

Het dorpse karakter met zijn stadse allures in alle vormen: kerkdorpen, buitengebied, bedrijventerreinen, kernwinkelgebied met zijn aanloopstraten en woonwijken aan alle zijden
van het stadshart.

Walther Hoosemans

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen