In gesprek met Arnoud Kastelijns

Arnoud 

 

Arnoud Kastelijns is niet een persoon van veel woorden, ook bij dit vraaggesprek komt Arnoud, zoals wij hem kennen, met  korte en krachtige uitspraken.

-Wie is Arnoud Kastelijns?

Een ondernemer in Oosterhout.

-Is Arnoud een echte Oosterhouter?

Ik ben geboren en getogen in Oosterhout.

Heb in Slotjes-Midden en Dommelbergen gewoond en woon nu in het centrum.

-Waar kennen we jou vooral van?

Oosterhout Live, Oscars, Beachclub Puur en natuurlijk 't Zonneke.

-Hoe verdien jij de kost voor jouw gezin?

Gewoon hard werken.

-Wat zijn jouw  hobby's?

Ondernemen is mijn hobby.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek, had je al politieke ervaring?

20 jaar geleden werd ik aan de bar gevraagd om bij GB te komen als stemmentrekker en kwam meteen met voorkeurstemmen in de raad.

-Hoe kwam je terecht in de gemeentepolitiek, waarom heb je voor GB gekozen en wie heeft jou binnengehaald bij GB.

Jan Schoenmakers, Henk de Laat en Peter Röttgering vroegen of ik bij GB wilde komen.

-Wat zijn de taken van een gemeenteraadslid?

Luisteren naar de inwoners van Oosterhout en de juiste beslissingen nemen voor de gemeenschap.

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Aan het roer staan in Oosterhout en een koers varen zoals GB het wil.
Alles voor het algemeen belang.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuilles bij Gemeentebelangen?

De portefeuille is wat mij betreft ondergeschikt, ik geef graag mijn mening in de discussie.

-Hoe is de samenwerking met de collega-raadsleden?

Prima, ze praten allemaal met me.

-Heb je veel contact met het college?

Ik heb contact met het college als het nodig is. Als alles goed loopt hoor je me niet, maar anders hang ik aan de telefoon. Ook met Marian heb ik een prima contact.

-Heb je buiten het raadslidmaatschap in Oosterhout nog meer ambities in de politiek?

Ik ben beschikbaar voor alle posities, als ze me nodig hebben hoor ik het graag.

-Wat wil je nog realiseren voor Oosterhout?

Een levendige markt zou voor mij een wens zijn.

-Wat is het mooie aan Oosterhout?

Dat ik geboren ben in Oosterhout is voor mij het mooiste !

Tot zover het gesprek met Arnoud Kastelijns.

 

 

In gesprek met Ad Jespers

 

 ad jespers

-Wie is Ad Jespers?                

Een Oosterhouter in hart en nieren, met als levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

-Is Ad een echte Oosterhouter?    

Geboren en getogen in Oosteind, op 24 jarige leeftijd naar Oosterhout-stad verhuisd om er nooit meer weg te gaan

-Waar kennen we jou vooral van?

Zoals de krant laatst schreef in een persoonlijk interview: de regelneef van Oosterhout

-Hoe verdien jij de kost voor jouw gezin?

Al bijna 40 jaar werkzaam bij Stichting Prisma, een organisatie voor mensen met een beperking, waarvan de laatste 16 jaar in de functie van communicatie-medewerker

-Wat zijn jouw  hobby's?

Dingen te organiseren en te regelen waar ik mensen van zie genieten, wat mij weer voldoening geeft om de volgende activiteit te organiseren.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek, had je al politieke ervaring?

Constant op zoek om de Oosterhouters een goed woon-, werk en leefomgeving te verschaffen,

-Hoe kwam je terecht in de gemeentepolitiek, waarom heb je voor GB gekozen en wie heeft jou binnengehaald bij GB.

Ik was secretaris bij de Twinning Oosterhout-Congleton. De mede bestuursleden waren vooral leden van Gemeentebelangen. Het was Piet Boers, die mij in 1974 lid maakte van Gemeentebelangen, inmiddels 43 jaar. Het was Herman Slot, de voormalige voorzitter van Gemeentebelangen, die me in 2005 benaderde voor een bestuursfunctie en voor dat ik het wist was ik voorzitter van de Groepering, dat tot 2010 toen ik raadslid werd.

-Wat zijn de taken van een gemeenteraadslid?

Een signalerende functie om inwoners van Oosterhout tevreden te stellen, binnen de mogelijkheden die hiervoor zijn.

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Wederom de GROOTSTE politieke groepering te worden in de komende raadsperiode. Dat is wat we verdienen, gezien de positieve resultaten die we de afgelopen jaren hebben geboekt.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuille bij Gemeentebelangen?

Alles is interessant, met sommige dossiers heb je een grotere binding dan met de anderen, daarom zou het na deze raadsperiode goed zijn om de portefeuilleverdeling weer eens danig op te schudden!

-Hoe is de samenwerking met de collega-raadsleden?

De samenwerking is dusdanig dat ik het men hen al bijna acht jaar vol hou, dat zegt misschien meer van hen dan van mij, maar bovenal zou ik nog graag vier jaar met hen verder willen gaan!

-Heb je veel contact met het college?

 Ja dit heb ik wel, niet altijd even frequent, uiteraard wel regelmatig met onze eigen wethouder, waar we trots op kunnen zijn!

-Heb je buiten het raadslidmaatschap in Oosterhout nog meer ambities in de politiek?

Nee, geen verdere ambities voor de politiek, dus wethouder zal ik nooit worden, laat staan burgemeester, nee dat is aan mij niet besteedt.

-Wat wil jij nog realiseren voor Oosterhout?

Een bruisende binnenstad, waar het alle seizoenen van het jaar goed vertoeven is, zodat alle Oosterhouters, ongeacht rang of stand, leeftijd en/of komaf, trots kunnen zijn op hun stad [ik ben het al]!

-Wat is het mooie aan Oosterhout?

Zoals het Volkslied schrijft /klinkt; Gemoedelijk en gastvrij! En natuurlijk het bourgondische karakter!

 

En dan hieronder de lange rij nevenfuncties van Ad: 

•             was voorzitter van de jubileumcommissie 50 jarig bestaan GB

•             Lid verkiezingscommissie

Verkiezingen:

Al vele jaren stembureau-lid voor de verkiezingen waarvan de laatste jaren als voorzitter stembureau

Mede oprichter van Stichting Parkfeest Oosterhout

* 17 jaar [vanaf begin] bestuurslid, nu ambassadeur en vrijwilliger

Ut Kaaiendonks Kepelleke d'Askruizen:

•             ruim 30 jaar lid, vanaf 1986

•             ruim 25 jaar regelneef

•             simbalist / bekkenist

•             Chauffeur d'n Leste Druppel

•             Lid knapenkoor Panisch Angelicus

•             Ambassadeur Poperinge [België] voor de 30ste keer, ook met andere kapellen!

Carnaval in Kaaiendonk:

•             Lid van het KCI [Kaaiendonks Carnavals Instituut]

•             was Lid van de Kaaise Raad / optochtcommesaris

•             Suppost Buiten Dienst, Carnavalsmuseum

•             Vriend van de Hofkapel

•             Lid van d'n Baard, anno 1984 [ontbonden]

•             Lid van het Genoodschap der Volledigen, incompleet

•             Lid van Kaais Klompleet

Trotse bezitter van de Grootste Kaai 2016

Diverse bestuursfunctie Twinning Oosterhout / Congleton [ontbonden]

Bestuurslid, Samen voor Oosterhout / BOOST [Oosterhoutse Beursvloer]

Lid Kookclub De Gebraden Leeuw

Lid van de Oosterhoutse Voorzitter Sociëteit

Muzikant Gelegenheidsorkest Oosteind

Lid van Vrienden van het WMC [Wereld Muziek Concours] te Kerkrade

voor de vierde keer [2017] publieksjurylid

Stichting IJsbaan op de Heuvel [ontbonden]

Vicevoorzitter Mannen van 1954 Oosterhout – Leuven [België]

Lid van vrienden van het Hopmuseum te Poperinge [België]

Drager van de Zilveren Dasspeld, voor verdiensten, Gemeente Oosterhout

Lid CBO, Centrum Bewoners Oosterhout, voor residentie LaVenezia en Leijsenhoek

Ledenraadslid Rabobank Amerstreek

Marktteam Oosterhout

Primus Inter Pares stroomversnellingsfonds

Voorzitter nominatiecommissie Sportprijs Gemeente Oosterhout

Voorzitter PromOosterhout

2011 start Eneco Tour

2013 start Eneco Tour

2015 tijdrit Holland Ladies Tour

Bestuurslid Caritas H.Catharina Oosterhout

Bestuurslid Stichting Iedereen / Down in Town

Adviesraadslid Mee Brabant Noord

Lid in de Orde van Oranje Nassau

VVV Oosterhout, stadsgids;

torenbeklimming - treintje - stadswandeling

Redactieraad Zorgverzekering IZZ Apeldoorn

 

Tot zover het gesprek met Ad Jespers

 

in gesprek met Clèmens Piena

Gemeentebelange Piena kl

 

-Wie is Clèmens Piena?

Clèmens is een 42 jarige vader van 3 kinderen en partner van Mandy.

Is Clèmens een echte Oosterhouter?

Niet van geboorte, ik ben geboren in Putte, maar heb grootste deel van mijn jeugd in Roosendaal gewoond. Na wat omzwervingen als gevolg van mijn tijd als beroepsmilitair ben ik uiteindelijk na 5 jaar Utrecht in Oosterhout terecht gekomen. Hier woon ik inmiddels al 6 jaar met heel veel plezier.

-Waar kennen we jou vooral van?

Naast de verkiezingscampagne van 2016 waar ik een trekkende rol heb mogen vervullen wordt ik op straat het eest herkend door leden van VV Oosterhout en ouders die hun kinderen op OBS de Rubenshof hebben zitten waar ik voorzitter van de ouderraad ben.

-Hoe verdien jij de kost voor jouw gezin?

Naast mijn hoofdtaak als huisvader, werk ik als zelfstandig softwareontwikkelaar voor een aantal grotere en kleinere klanten.

-Wat zijn jouw  hobby's?

Schaken, gitaar spelen en in de tuin werken.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek, had je al politieke ervaring?

Ik ben een aantal jaar senior beleidsadviseur bij een grote rechtsbijstandverzekeraar geweest. Dat is een behoorlijk politiek speelveld, maar in een andere arena.

-Waarom heb je voor GB gekozen?

Ik ben gevraagd voor Gemeentebelangen nadat ik als secretaris van VV Oosterhout een inspraakreactie in de raad had gegeven. Na een tijdje rondgekeken te hebben was mijn interesse gewekt, en de rest is geschiedenis.

-Wat zijn de taken van een gemeenteraadslid?

Naast de taken die in de gemeentewet zijn omschreven vind ik goed luisteren en verbinding zoeken de meest dekkende omschrijving voor een raadslid

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Mijn kinderen groeien op in deze prachtige stad. Als ik iets kan bijdragen aan verbetering van die leefomgeving voor hen, maar ook voor alle andere Oosterhouters dan heb ik mijn doel bereikt.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuille bij Gemeentebelangen?

Zonder twijfel de nieuwe WMO. Ik ben daar ingedoken, veel gelezen en geluisterd. Maar bijvoorbeeld ook bewust toegetreden tot het bestuur van de Centrale Clientenraad van MEE Plus omdat ik vind dat daar de informatie te halen is die duidelijk maakt of de papieren werkelijkheid van het stadhuis(en de overheid in het algemeen) in de praktijk de juiste uitwerking heeft.

-Hoe is de samenwerking met de collega-raadsleden?

Goed, collegiaal, waarbij er af en toe best scherp gedebatteerd wordt, maar dat hoort er bij.

-Heb je veel contact met het college?

Los van Marian, die als "eigen" wethouder natuurlijk goed benaderbaar is, zijn ook de andere wethouders goed bereikbaar voor formele en informele vragen en opmerkingen.

-Heb je buiten het raadslidmaatschap in Oosterhout nog meer ambities in de politiek?

Ik ben nog jong, dus ja !

-Wat wil jij nog realiseren voor Oosterhout?

Ik vind dat er nog te weinig samenwerking is tussen verschillende onderdelen binnen de Oosterhoutse samenleving. Ik denk daarbij aan samenwerking tussen cultuurinstellingen,  onderwijs, sport en zorg. Deze instellingen bedienen vaak groepen die elkaar grotendeel overlappen, maar hebben niet of nauwelijks structureel overleg. Voorbeeld zijn signalering van problemen bij jongeren op sportverenigingen die niet bij het sociaal wijkteam terecht komen. Of invoering van een continurooster op scholen, zonder dat hierover overleg wordt gevoerd met cultuur en sportinstellingen die hun les of trainingsprogramma op bijvoorbeeld de woensdagmiddag hierop zouden kunnen afstemmen.. Maar ook gebruik van elkaars kennis, kunde, gebouwen en materialen zou tot veel synergievoordeel kunnen leiden.

-Wat is het mooie aan Oosterhout?

Ik vind de diverse parken, Surea en het overige vele groen dat ons omringt mooi. Daarnaast is het niveau van voorzieningen in de stad bovengemiddeld voor een stad van onze omvang. Daar mag Oosterhout best trots op zijn.

Clèmens Piena

 

In gesprek met Peter de Laat

Peter de Laat 14-12-16 10 20 07

-Peter, wil je jezelf even aan de lezer voorstellen?

Ik ben Peter de Laat, geboren op 29 Juni 1958 te Oosterhout en een zoon van Henk de Laat en Jo de Laat–Celi. 
Later werd zus Ella geboren, die samen met Anton woonachtig is in Oosterhout.
Vader Henk is ons in juni 2000 op een veel te jonge leeftijd ontvallen.
Moeder Jo is inmiddels 81 jaar, wij hopen dat ze nog lang in goede gezondheid bij ons mag blijven.

Ik ben gelukkig met mijn vriendin uit mijn jeugdjaren, Regina Spijkers en onze kinderen kunnen het gelukkig goed met elkaar vinden.
Mikel met Margo en kleinzoon Mats, Martijn en Ilona met kleinzoon Luuk , Yvonne en Wouter die hun eerste kind in april verwachten.

 -Hoe kwam je terecht  in de Oosterhoutse politiek en waarom heb je voor GB gekozen?

Het politieke leven, hoe kom je daarin verzeild?
Mijn vader was medeoprichter van de groepering Gemeentebelangen.
In mijn jeugdjaren had ik echter nooit gedacht iets in de politiek te willen gaan betekenen.
Thuis zag ik zoveel aan, niet altijd met plezier, maar achteraf kan ik toch wel zeggen dat ik trots ben op vader Henk en datgene wat hij heeft bijgedragen aan Oosterhout.
We hebben het er graag voor over gehad.

Gemeentebelangen zorgde er ook voor dat ik, door deelname aan de verkiezingscampagne in 1986, mijn eerste politieke stappen zette.
Men zag bij Gemeentebelangen mogelijkheden door mijn toenmalige inzet voor Oosterhout en zodoende werd ik gepolst om de lijst te versterken. Ook in die tijd gold "alle stemmen tellen ".
Ik kreeg steeds meer gevoel bij plaatselijke politiek.
Op een onverkiesbare plaats daar vader en zoon nooit samen in de gemeenteraad plaats kunnen nemen.
Vanaf 1998 heb ik mezelf verkiesbaar gesteld en vanaf die periode heb ik vijf keer in de raad gezeten waarvan alle keren met voorkeurstemmen.

-Wat zijn jouw portefeuilles bij Gemeentebelangen?

Momenteel bestaat mijn portefeuille uit:
Sport – Toerisme – Detailhandel – Horeca – Evenementen en Contactpersoon Centrum.

Middels mijn zitting in de gemeenteraad probeer ik een bijdrage te verlenen aan het realiseren van een mooi werk- en leefklimaat in ons mooie Oosterhout.
Ook in een volgende periode wil ik mezelf wederom inzetten om Oosterhout als woon-, sport-, winkel- en recreëerstad nog aantrekkelijker te maken.

-Wat doet Peter de Laat voor de kost?

Naast mijn functie als gemeenteraadslid heb ik lange tijd een winkel in woninginrichting gehad.
Helaas werd ik op mijn 50e jaar getroffen door een herseninfarct waardoor ik moest stoppen.
Mijn zoon Mikel heeft toen het stokje overgenomen, zonder winkel, maar vanuit thuis als MDL stoffering waar hij nog steeds erg succesvol in is.
Gelukkig kan ik inmiddels weer zonodig bijspringen, ik ben erg dankbaar dat mij na de ziekte veel leed gespaard is gebleven.

-Peter, misschien kan je nog een opsomming geven hoe jouw werkzame leven eruit heeft gezien en welke nevenactiviteiten je nog meer vervult in het Oosterhoutse?

Werkzaamheden :
1971 – 1982  Kelner kermis – carnaval feestje Café Strijen B. van Delft – de Laat
1974 – 1978  Piet Kerkhof magazijn en winkel, sportafdeling bij alle filialen opgezet
1978 – 1979  Opperman bij ploeg, metselaars in de bouw
1979 – 2009 Eigenaar woninginrichting
1998 – heden Raadslid Gemeentebelangen tevens vicevoorzitter groepering Gemeentebelangen
2009 – heden Acquisitie MDL stoffering

Nevenactiviteiten:
1964 – 2015  Lid voetbalvereniging SCO
1974 – heden Lid biljartvereniging N.G.D.
1993 – 2001  Voorzitter biljartvereniging N.G.D.
1987 – 1990  Bestuurslid SCO en 2e voorzitter
1990 – 2000  Bestuurslid Word Cup Driebanden wereld topbiljarten Bussel te Oosterhout
1990 – 2015  Voorzitter SCO
1998 – heden BABS bijzonder ambtenaar burgerlijke stand
2000 – 2005  Voorzitter World Cup Driebanden, 3 x wereldbeker uitgereikt
2000 – heden Voorzitter Oosterhoutse biljartfederatie O.B.F. 't Centrum
2012 – heden Bestuurslid CBO Centrum Bewoners Oosterhout
2012 – heden Voorzitter beheergroep wooncomplex Thornzicht, gebouwen Ansfried en Benedicta,
2016 – heden Bestuurslid PBO van de Oosterhoutse Radio- en Televisie Stichting O.R.T.S.

Houder zilveren dasspeld voor verdiensten voor de stad Oosterhout.

Peter: Als U gemeentelijke vragen heeft, zou ik zeggen "trek maar aan de bel".

Tot zover het gesprek met Peter de Laat

In gesprek met Maria Dujardin

 FullSizeRender

-Wie is Maria Dujardin?

Ik ben een vrouw van een bepaalde leeftijd, die naast het raadslid-zijn, vrijwel elke werkdag juf-zijn mag op een basisschool in Dongen. Maar het allermooiste is het moeder-zijn van drie leuke meiden!

-Is Maria een echte Oosterhoutse?

Ja, ik ben geboren in de zogenaamde " Heilige Driehoek " en heb daarna gewoond in Oosterheide, het centrum, Slotjes-West en nu sinds vier jaren in Oosteind.

-Waar kennen we jou vooral van?

Ik denk dat de meeste Oosterhouters mij kennen van Surae. Rond 2004 heb ik samen met enthousiastelingen het Platform Behoud Surae vorm gegeven met als doel om dit natuurbad te behouden voor nu en straks.

-Wat is jouw beroep?

Het is werken met het mooiste wat er rondloopt, namelijk kinderen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind mijn werk steeds leuker worden. Omgaan met collega's, uitdagingen aangaan om een grote groep kinderen een mooie leertijd te geven, waarin ieder het gevoel heeft gezien te worden en kan groeien tot een volwaardig mooi mens.

-Wat zijn jouw  hobby's?

Lezen, wandelen met vrienden en de hond, stedentrips maken, recreatief paardrijden,
naar een mooie theatervoorstelling of film gaan.

-Waarom actief in de Oosterhoutse politiek, had je al politieke ervaring?

Ik voel me altijd wel actief betrokken bij wat er om me heen gebeurt en als je daar iets van vindt is het ook wel fijn, wanneer je dit ergens kwijt kunt. Dat dit ook in de politiek kon, kreeg ik pas in de gaten toen ik voor Surae bij raadsvergaderingen kwam.

-Waarom heb je voor GB gekozen?

Gemeentebelangen is eigenlijk " oosterhout in het klein". Hier zitten mensen bij elkaar van allerlei " pluimage" en worden de zaken vanuit alle kanten bekeken en besproken.
Het doel is gelijk: Het moet wel goed zijn voor Oosterhout!

-Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht gekomen?

Met het Platform Behoud Surae kwam ik geregeld bij alle fracties en Gemeentebelangen vroeg of ik er bij wilde komen.

-Wat zijn de taken van een gemeenteraadslid?

Het nemen van besluiten ( kaderen) waar het college mee aan de slag kan. Daarnaast natuurlijk controleren of ze dit goed doen en ook een hele belangrijke taak is dat de Oosterhouters je weten te vinden bij vragen, of opmerkingen waar je politiek misschien iets mee moet!

-Wat wil je bereiken met Gemeentebelangen?

Allereerst dat wij als groep Gemeentebelangers in de ogen van de Oosterhouters het goed doen en zij er weer vertrouwen in hebben om ons over twee jaar weer als grootste uit te roepen.

-Wat vind je het interessantste dossier van jouw portefeuille bij Gemeentebelangen?

Jeugd! Zorg voor de jeugd dat ze het goed hebben in onze stad. Genoeg speelruimte,
veiligheid, goed onderwijs, voor elk wat wils na schooltijd op sport en cultuurgebied.
Kinderen die in de knel zitten, moeten goed geholpen worden.

-Hoe is de samenwerking met de collega-raadsleden?

We kennen elkaar goed en er is veel respect en vertrouwen in elkaars kennen en kunnen.

-Heb je veel contact met het college?

De deuren staan open en er is altijd wel een mogelijkheid om tijdens vergaderingen, of informatie-avonden met elkaar te praten.

-Heb je buiten het raadslidmaatschap in Oosterhout nog meer ambities in de politiek?

Ambities moet je altijd hebben!

-Wat wil jij nog realiseren voor Oosterhout?

Oosterhout is de stad waar je wilt zijn!
Veel meer groen in Oosterhout!
Speelplekken rondom de scholen waar kinderen zelf mee mogen bepalen wat er komen moet.
Verbindingen leggen tussen alles wat een win-winsituatie op levert en dit mag heel breed ingezet worden!!!!

-Wat zijn de verbeterpunten voor Oosterhout volgens jou?

Oosterhout heeft heel veel potentie om de leukste stad te worden.
Verbindingen zullen vastere vorm en ruimte moeten krijgen. We hebben zoveel mensen die iets bijzonders doen en elk weekend is er bijna wel een evenement. Wanneer we dit nog meer etaleren en samenwerken zal dit meer verdiepend werken.
Oosterhout moet families, maar vooral de jeugd aan zich zien te verbinden.
Oosterhout moet verjongen, vergroenen en opbloeien tot de stad waar je wilt zijn!

-Wat is het mooie aan Oosterhout?

De mensen, de Oosterhouters, die van nature stiknieuwsgierig zijn en met iedereen in gesprek willen gaan en samen willen genieten van het mooie van het leven!

" het leven is goed in het Brabantse land...."

Maria Dujardin

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen