Hier vindt u alle bijdragen, moties en amendementen die tijdens raadsvergaderingen zijn ingediend. Je kunt ook zoeken op steekwoorden. Gebruik hiervoor het zoekvenster rechtsboven.


 

 • Bijdragen

  Door een bijdrage verwoord een politiek partij haar standpunt met betrekking tot een bepaald onderwerp. In deze lijst staan alle bijdragen die de fractie van Gemeentebelangen de afgelopen periode heeft ingebracht.

 • Amendementen

  Met een amendement draagt de raad, mits in meerderheid aangenomen, het college op om een ingediende raadsnota aan te passen volgens de in de amendement opgenomen voorwaarden.

 • Moties

  Met een motie verzoekt de raad aan het college om een onderzoek, aanpassing of besluit uit te voeren. Het college zal een motie in overweging nemen en haar standpunt hierin terugkoppelen naar de raad

 • Art39 vragen

  Art 39 vragen zijn een middel om de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad kracht bij te zetten. Ditto recht staat in Oosterhout beschreven in artikel 39 van het reglement van orde. Deze vragen worden in Oosterhout daarom "Artikel 39 vragen" genoemd. In deze lijst staan de meest actuele vragen die Gemeentebelangen Oosterhout heeft gesteld aan het College van B&W.


   

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen