Walther Hoosemans

Geboortejaar

1947
 
Woonplaats Dorst
 
Burgerlijke staat Gehuwd
 
Beroep Zelfstandig Ondernemer
(Hoosemans Bedrijfsadvies en Consultancy)
 
Nevenfuncties Voorzitter Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst,
Voorzitter Stichting Midzomer Nachtfeest,
Voorzitter Stichting Kermis Dorst

Voorzitter G-voetbal KNVB

Vice-voorzitter Gemeenteraad Oosterhout,
Fractievoozitter Gemeentebelangen

Penningmeester Biljartvereniging de Keu'zes


 
Portefeuilles 

Algemeen Bestuur

Integrale en Externe veiligheid

Kabinet

Juridische zaken

Handhaving

Riolering & Water

Grondzaken

Ruimtelijke Ordening

Stedelijke ontwikkeling

Wonen

Contactpersoon Dorst

 

linkedin    facebook 

Walther Hoosemans

 

 

 


Privé

Ik ben geboren op 18 mei 1947 in de mooie gemeente Alphen en Riel (nu opgesplitst in twee gemeenten Goirle en Alphen-Chaam). Tot mijn 8e levensjaar heb ik gewoond in Alphen en in 1955 verhuisd naar Dorst. Op mijn 18e ben ik in dienst getreden van de Koninklijke Marechaussee (1966) en in 1972 overgegaan naar de Gemeentepolitie Breda. Ruim veertig jaar heb ik gewerkt in dit mooie vak en in 2005 ben ik met de VUT gegaan als politieofficier. Ik ben getrouwd, heb twee zonen en vier prachtige kleindochters.
 

Gemeentebelangen

Lid van de groepering Gemeentebelangen (geen partij).  Lid geworden van deze groepering vanwege haar vertegenwoordigende rol vanuit de haarvaten van de samenleving (verenigingen etc)  En als tweede redenen, ik zelf een steentje wil bijdragen aan de dynamische gemeente Oosterhout met haar kerkdorpen. Ik sta zelf midden in de samenleving door  mijn betrokkenheid bij de organisatie van de Midzomer Nachtfeesten en Kermis in Dorst, de Buurtbus Molenschot-Dorst, de intocht van Sint Nicolaas en verder de betrokkenheid bij de sport (voetbal KNVB)
 

Raadslid

Ik ben raadslid geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de gemeente Oosterhout in het algemeen en de kerkdorpen in het bijzonder.  Aan de wieg staan van ontwikkelingen op stedelijke ontwikkeling had  en heeft mijn bijzondere interesse, vandaar de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Verkeer.
 

Droom

Mijn grootste droom is op de 1e plaats een goede gezondheid te behouden en op de 2e plaats te bereiken dat inwoners van de gemeente Oosterhout tevreden zij over het gevoerde politieke beleid, al zal dat altijd wel een utopie blijven. Ik leef bij het motto, leven is leren, leren is groeien en groeien is leven en daarbij willen is kunnen. Ik wil, en dat zal deze raadsperiode niet meer lukken, voor de kerkdorpen van de gemeente Oosterhout voor elkaar krijgen dat er goede woon- en zorg instellingen worden gebouwd voor de vergrijzende bevolking. In Oosterhout stad wordt aan dit thema voldoende gewerkt en nu de kerkdorpen nog.
 

Politiek

Vroeger had ik niet zoveel interesse in de lokale politiek. Een drukke baan en een opgroeiend gezin,  waren daarvoor de belangrijkste redenen. Als je echter binnenstapt in het lokale verenigingsleven merk je, dat je de politiek nodig hebt om bepaalde doelen te bereiken.  Vandaar mijn interesse nu in de politiek.  Je merkt dan dat je betrokkenheid in het verenigingsleven (maatschappelijk – cultureel en sociaal) een goed beeld geven van  wat er speelt in de gemeenschap en dat je dat goed kunt inbrengen in de politieke arena.
 

Ik ben nu 11 jaar lid van de gemeenteraad van Oosterhout en de afgelopen vier jaar tevens vice-voorzitter van de raad. Ik doe het nog steeds met veel energie en plezier en wil bij een goede gezondheid en steun van de kiezer er nog wel 4 jaar aan vast knopen.

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen