Giftenreglement

GIFTENREGLEMENT ingevolge artikel 34 Wfpp

Groepering Gemeentebelangen Oosterhout wil een open en transparante politiek partij zijn en draagt dit onder meer uit door het hebben van onderstaande Giftenreglement.

Artikel 1

Het bestuur van Gemeentebelangen Oosterhout is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3

Van geaccepteerde schenkingen boven € 250,-- wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4

Deze lijst wordt jaarlijks ter kennis gebracht aan de leden tijdens de algemene leden vergadering.

Artikel 5

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Dit reglement is vastgesteld in de combivergadering van 11 december 2013 en bekrachtigd tijdens de

algemene ledenvergadering van 13 januari 2014

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen