Donaties

 

donate GBLokale politieke partijen ontvangen geen landelijke bijdrage voor de gemeenteraadsverkiezingen. De oneerlijkheid hiervan is al onderwerp van menig discussie geweest. 

Het moge duidelijk zijn dat het voeren van campagne een tijdrovende, maar bovenal kostbare aangelegenheid is. Om die reden is elk steuntje in de rug welkom.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnr.: NL75 RABO 0139 9255 70 ten name van Gemeentebelangen Oosterhout onder vermelding van Donatie GB.

Alle donaties vallen onder het giftenreglement

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw ondersteuning! 

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen