Leuk interview met regionaal bestuurder Marian Witte

 

MarianWitte6 CvA

 

Bestuurders in the picture deel 13. Interview met Marian Witte, wethouder gemeente Oosterhout.

Gepubliceerd door RWB Regio West-Brabant  20-03-2017.

Marian Witte is politicoloog en maakte van haar studie haar werk. Voordat ze wethouder werd in de gemeente Oosterhout, werkte ze bij de gemeente Tilburg als beleidsmedewerker, programmamanager WMO en manager van de afdeling communicatie. Ook zat Marian 9 jaar in de gemeenteraad van Oosterhout. "De beste voorbereiding voor mijn werk als wethouder." Ze is gedreven, betrokken en leergierig. Ze maakt zich hard voor West-Brabant. Dit doet ze al jaren als voorzitter van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer . Maar ook als toegewijde bestuurder in Sociale Veerkracht en in het portefeuillehouderoverleg Zorg, Welzijn, Onderwijs.

 

U kreeg het estafettestokje van Petra Lepolder. Zij vroeg zich af of u ook regelmatig vragen krijgt hoe u het wethouderschap combineert met een gezin met opgroeiende kinderen. En hoe gaat u ermee om?
Het eerste jaar is me dat heel vaak gevraagd. Het is een vraag die aan mannen met een drukke baan niet gesteld wordt. Ik vraag dan altijd: "hoe doet jouw man dat dan?" Na een jaar kreeg ik die vraag niet meer. Hoe ik ermee omga? Dat is een kwestie van plannen. Ik vind dat bestuurders elkaar niet gek moeten maken met allerlei lunchsessies en diners. Dat is niet handig. Het is fijn als je met je kinderen thuis kunt eten.

U werkt met Petra Lepolder samen aan Sociale Veerkracht. Kunt u daar iets over vertellen?
Petra Lepolder en ik hadden een fantastisch gesprek bij de gedeputeerde over sociale veerkracht. Hier leerden we elkaar kennen. Sociale veerkracht is een heel breed onderwerp. Het gaat erover of mensen (West-Brabanders in ons geval) voldoende middelen en mogelijkheden hebben om hun positie te verbeteren of goed te houden. Het  onderzoek van de provincie over sociale veerkracht legt bloot waar onze uitdagingen liggen. Kleine gemeenten in het landelijk gebied hebben uitdagingen. Hier verdwijnen veel voorzieningen zoals pinautomaten, supermarkten, postkantoren, en verzorgingshuizen. Hoe vangen we dat op? Daar denken we samen over na. Ook hebben alle gemeenten te maken met een grote groep inwoners die geen gebruikmaken van het ov. Met de 19 zetten we verschillende projecten op om die 'mentale toegankelijkheid' van het ov te verbeteren.

Hoe staat u tegenover de doorontwikkeling van RWB? Bekend is dat het college van Oosterhout voorstander is van het cafetariamodel. Kunt u dat uitleggen?
Het college van Oosterhout is voorstander van het cafetariamodel met twee smaken en niet met drie smaken. Als we elke vier jaar voor de extra taken bepalen wat we verplicht collectief  gaan doen, wekt dat chagrijn op. Veel gemeenten hebben er helemaal geen behoefte aan om zich voor vier jaar vast te leggen. Dus wat het college van Oosterhout betreft zijn er de volgende twee smaken:
Smaak 1: Economie als core business. Hier bestaat geen twijfel over.
Smaak 2: Wij zijn ervan overtuigd dat de regionale samenwerking werkt als gemeenten van harte meedoen. We kunnen gemeenten niet verplichten om mee te doen op alle thema's.

Wanneer is die doorontwikkeling voor u geslaagd?
Ik pleit ervoor meer mensen aan te nemen die economisch lobbywerk gaan doen. Dat doen andere regio's veel beter. En daarnaast is de doorontwikkeling voor mij geslaagd als we de slag maken dat we van harte dingen samen doen. Ik ben er van overtuigd dat veel gemeenten de meerwaarde zullen zien.

U bent voorzitter van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer. Wat is de meerwaarde dat KCV ondergebracht is bij RWB?
Die meerwaarde is groot. De neutraliteit van het bureau is belangrijk en de kwetsbaarheid van ons bureau met 2,7 fte medewerkers is minder. Ook zijn er verbinding met mobiliteit en leefbaarheid.

De klanttevredenheid van Deeltaxi West-Brabant is 7,9. Dat is hoog. Wat zou u nog willen verbeteren?
In het contract met de vervoerder PZN zijn hoge normen afgesproken. Probleem is dat in de kleinere gemeenten vaak weinig vraag is en we hierdoor ook relatief meer klachten krijgen. Mijn ambitie is om ook in de dunner bevolkte gebieden de kwaliteit en klanttevredenheid van deeltaxi omhoog te krijgen. Eén verbetering is het gebruik van de deeltaxi app. Dat is een mooie en belangrijke tool. Echt een aanvulling in onze dienstverlening voor klanten of voor kinderen of verzorgers van klanten.

Welke kansen ziet u verder voor West-Brabant?
Op sociaal vlak zie ik nog kansen. De GGZ werkt bijvoorbeeld met veel gemeenten samen. Wij vragen nog steeds veel verschillende manieren van verantwoording. Dat is zonde. Ik wil graag minder verschillen in de administratie, zodat medewerkers van GGZ meer tijd aan mensen kunnen besteden.
Dit kunnen gemeenten elkaar niet opleggen, maar je moet van harte meedoen. Ik vind het nog steeds jammer dat we hier de vorige periode geen goede en uniforme afspraken over hebben gemaakt.

En tot slot, aan welke bestuurder in de regio geeft u het stokje door en waarom?
Ik geef het stokje graag door aan Heleen van Rijnbach, de burgemeester van Etten-Leur. Dat zou ik leuk vinden. Zij straalt enthousiasme en doortastendheid uit. Dat vind ik mooi. Ik vind het jammer dat er nog steeds relatief weinig vrouwen in het bestuur zitten van Regio West-Brabant. Een specifieke vraag die ik aan haar heb is de volgende:
Ik ben voorstander van de samenwerking op de schaal die past, maar zonder de contacten met de 19 kwijt te raken. Hoe kijkt burgemeester van Rijnbach als burgemeester van de gemeente in het midden naar de tweedeling van oost en west die soms lijkt te ontstaan? Vindt ze dat natuurlijk of een bedreiging voor de samenwerking?

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen